Publisert: , Oppdatert:

Nå skal de lære både godt sjømannskap og oljevern

Her kommer lærlingen og kadetten som skal bli sjøfolk med oljevernkunnskap. Ungdommene får mønstre på Strilborg, ved at Kystverket dekker rederiets kostnader.

Fra venstre ser vi senioringeniør Ola K. Jordheim i Kystverket, kaptein Per Ivar Gundersen, lærling Ingve Larsen fra Haugesund og kadett Gunnar Pedersen fra Senja. Foto: Anders Røeggen

– Det er vanskelig å få lærlingplasser nå, og enda vanskeligere å få mønstre på som kadetter. Nå får flere unge mulighet til å fullføre en yrkesutdannelse, sier senioringeniør Ola K. Jordheim i Kystverket.

Som følge av at fartøyene fikk oljevernutstyr om bord i 2016, så Kystverket et behov for å øke bemanningen. Dette har blitt løst ved å tilby rederiene som driver fartøyene muligheten til å ta inn en kadettstilling og en lærlingstilling. Kostnadene dette medfører, utover de tilskuddene som kommer fra andre hold, er dekket av Kystverket. Simon Møkster Shipping er det første rederiet i slepeberedskapen som har valgt å benytte seg av dette.

Vinn-vinn for mannskapet

Han sier at da det ble behov for mer arbeidskraft på Strilborg, fant Kystverket ut at disse fint kunne løses av unge, kunnskapstørste lærlinger og kadetter.

– Det blir vinn-vinn, for erfarne sjøfolk setter også pris på å få unge krefter inn og dele sin kunnskap og erfaring med. Disse setter også pris på ekstra arbeidskraft, for et mannskap på 10 kan bli i knappeste laget hvis for eksempel arbeidsoppdraget er å sette ut oljelenser, sier Jordheim.

Det er to motiverte ungdommer, Ingve Larsen (20) og Gunnar Pedersen (24), som går opp leideren til Strilborg med ham, og de tas godt imot av kaptein Per Ivar Gundersen. De har valgt to ulike utdanningsløp for å bli sjømenn. Derfor kalles opplæringstida deres for henholdsvis lærling og kadett.

SE SPESIALSTYRKENE ØVE PÅ STRILBORG!

Ingve Larsen har lagt bak seg to år på videregående skole, og kan ta fagprøve som matros etter to år som lærling. Velger han å utdanne seg videre, kan han ta teknisk fagskole for å bli styrmann. Gunnar Pedersen har på sin side tatt en bachelor i nautikk, og vil være ferdig utdannet styrmann etter to år i praksis som kadett.

Fra russergrensen til RøstLærling og kadett på dekk.

– Jeg har lyst til å bli kaptein på et cruiseskip for å være helt ærlig, sier Ingve Larsen fra Bokn utenfor Haugesund håpefullt.

Se også: Slepeøvelse med cruiseskip

Han gleder seg til å få ny kunnskap, og er klar for arbeidsoppgavene som venter.

– Jeg tror det blir spennende, og håper det blir utfordrende! Jeg håper også jeg får prøve nye ting, som å lære meg oljevernutstyr. Slik får jeg jo lært bruken av det, og se hvordan vi best ivaretar naturen om noe skulle skje. Det er viktig, og blir en god erfaring å få med seg. I tillegg får jeg jo også oppleve Nord-Norge på sitt beste, sier 20-åringen.

Ingve Larsen ser fram til å bli kjent med mannskapet, og få vite mer om hva de holder på med når de har ansvar for slepeberedskapen i sonen fra Russergrensen til Røst. Nå vil han få rikelig anledning til å oppleve hva Lofoten og Vesterålen har å by på.

Lære fra dekk og oppover

Kadett Gunnar Pedersen (24) mønstrer på Stilborg med ham, og kommer fra Senja.

– Forhåpentligvis får jeg jobbe videre i rederiet etter endt læretid, sier han.

Han gleder seg til å få seilt, og til å få jobbet mye på dekk.

– Jeg vil få viktig erfaring fra dekk, jeg ser at det er en fordel å vite hva som skjer der før du kan gå videre oppover i systemet, sier kadetten.

Han ser det som positivt å få jobbe med oljevern og miljøspørsmål i tillegg, og tror det kan bli en viktig erfaring å ha med seg.

– Kunnskapen jeg får fra det området kan jeg dra nytte av videre i karrieren, det kan bli fordel videre å si at jeg også har kunnskap om det, tror 24-åringen.

Merker kunnskapstørstenpå broa med overstyrmannen.

Både kapteinen og overstyrmann på Strilborg forteller om to lærevillige nye mannskapsmedlemmer, som ikke er redde for å spørre og grave.

– Selv om de er på frivakt, kommer de på brua og spør om ting de lurer på. Det viser at de er lærevillige, og det er jo viktig å vise engasjement, sier kaptein Per Ivar Gundersen.

Han forteller at lærlingen og kadetten får være med og lære de fleste arbeidsoppgaver om bord i en båt. Ellers vil de ble skjermet mot de mest risikofylte arbeidsoppgavene, som å koble opp et slep og å være røykdykker. Da kan de lære av å observere.

Fakta

  • Ankerhåndteringsfartøyet Strilborg er en av to båter som utgjør Kystverkets slepeberedskap på kyststrekningen fra Røst i Lofoten til russergrensa.
  • Båten er innleid med mannskap fra rederiet Simon Møkster Shipping.
  • I fjor hadde slepeberedskapen samlet 56 oppdrag og gjennomførte 68 øvelser av ulike slag.
  • I tillegg til å slepe andre båter, er de også en viktig del av oljevernberedskapen, hjelper til når fartøy har mistet noe av lasten, og brukes til å assistere andre båter som trenger hjelp.
  • Strilborg var støttefartøy da en oljerigg ganske nylig ble tauet inn til Tromsø.
  • Kystverkets fartøy, (Kystverket Rederi) har lang tradisjon for å ta inn lærlinger og kadetter.

 

Siste nytt