Publisert: , Oppdatert:

Internasjonal interesse for storøvelse i Skagerrak

Sist uke ble SCOPE2017 presentert for en rekke land og organisasjoner. Mange vil vite mer om hvordan en stor forurensningshendelse til sjøs kan håndteres og bli organisert på tvers av landegrensene.

I forbindelse med at Malta overtok presidentskapet i EU fra 2017 ønsker Malta å rette oppmerksomheten mot maritime utfordringer og internasjonalt samarbeid, lyttet mange oppmerksomt da seniorrådgiver Kjetil Aasebø presenterte øvelse SCOPE 2017 på Malta.

Senorrådgiverne Kjetil Aasebø og Ole Kristian Bjerkemo har hatt korte presentasjoner av SCOPE2017 henholdsvis på Malta og i England.

I forbindelse med at Malta overtok presidentskapet i EU fra 2017 ønsker Malta å rette oppmerksomheten mot maritime utfordringer og internasjonalt samarbeid.

Grenseløs kunnskapsdeling

Kystverket og DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) deltar sammen på en workshop i Valletta som fokuserer på ulike skipshendelser og hvordan de enkelte land og regioner håndterer og organiserer slike hendelser.

– Her ble Kystverket invitert til å holde en presentasjon av øvelsen SCOPE 2017, som vi skal arrangere høsten 2017 med støtte fra EU, forteller seniorrådgiver Kjetil Aasebø.

LES OM SCOPE 2017 HER.

Stor interesse fra IMO

Hans kollega, seniorrådgiver Ole Kristian Bjerkemo, har ansvaret for koordinering av internasjonal aktivitet innenfor beredskapsområdet i Kystverket. Han deltok for Kystverket i et møte i regi av den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO  som hadde møte for underkomiteen PPR (Sub-Committee for Pollution Prevention).

– Her benyttet jeg anledningen til å gi en kort orientering om øvelse SCOPE 2017. Det var stor interesse og mange spørsmål, forteller Bjerkemo (bilde til høyre).Ole Kristian Bjerkemo

Inviterer bredt

Øvelsen har kompetanseheving og trening på nasjonal og internasjonal samhandling ved skipsulykker som hovedmål. Kystverket har gått bredt ut og invitert med deltagere som kan ha en aktiv rolle i øvelsen, forklarer prosjektleder for øvelsen, Stig Wahlstrøm. I tillegg invitereres observatører som kan gi nyttig feedback, og som selv kan dra nytte av å observere øvelsen.

– Vi vil følge opp land og bransjeorganisasjoner som melder sin interesse for å delta som observatører til øvelsen, sier Wahlstrøm.

Fakta

Disse er planlagt med i SCOPE 2017:

Kystverket

IUA Telemark

Kystvakten

Sørøst politidistrikt

Svensk kustbevakning

Danske forsvaret

Miljødirektoratet på Island

EU-observatører

Totalt anslag involverte i øvelse til sjøs og på land er 150 til 200, i tillegg kommer EU-observatører og spesielt inviterte gjester.

Planlagte fartøy for øvelsen: 15 – 20 (Fra Kystverket, Kystvakten, Forsvaret i Danmark, Sveriges Kustbevakning, med flere).

Her kan du lese om våre internasjonale samarbeidsavtaler.

Her kan du følge SCOPE 2017!

Siste nytt