Publisert: , Oppdatert:

Samler Europa for historisk beredskapsøvelse i Skagerrak

Tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjorde at Kystverket i september 2017 gjennomførte den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie.

Det skjer i Skagerrak, med utgangspunkt i Langesund, til høsten.

– Denne øvelsen vil gjøre oss bedre rustet til å møte økningen i sjøtransport av kjemikalier i Skagerrak og Oslofjorden, forteller prosjektleder i Kystverket, Stig Wahlstrøm (innfelt i bildet).

Tester internasjonal beredskap

Øvelsen er støttet av EU, og bærer navnet Skagerrak Chemical Oilspill Excercise (SCOPE) 2017. I januar var Kystverkets prosjektleder Stig Wahlstrøm i Brussel med en delegasjon som avspark for øvelsen. Der var også representanter for Telemark IUA (se faktaboks), og delegater fra Miljødirektoratet på Island, Svenske Kustbevakningen og det danske forsvaret. Flere av disse vil ha en viktig rolle dersom en alvorlig forurensningshendelse oppstår i Skagerrak.

– Dette er en nasjonal koordineringsøvelse der vi trener med andre aktører innen norsk beredskap, i tillegg er målet å styrke internasjonal koordinering ved akutte hendelser, sier prosjektleder for SCOPE2017, Stig Wahlstrøm.

Øver mobiliseringstid

Nasjonale aktører er brannvesen, politi, Kystvakta, Fylkesmannen med flere. Her vil Telemarks Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) få en vesentlig rolle. Internasjonale samarbeidsavtaler som Norge er tilsluttet innebærer at aktører fra en rekke land deltar.

– Som Kystverket vil Danmark og Sverige få testet samarbeidet med Norge ved en hendelse, også i konkret med utstyr og mannskaper. Det blir også en generell nettverks- og kompetansebygging for alle involverte, samt at EU får testet mobilisering av sine EUCP-team, innen akutt forurensning til sjøs, forklarer Wahlstrøm.

Stort forurensningspotensiale i Grenland

Jan Kristoffersen fra IUA Telemark ser på øvelsen som svært viktig for regionen han representerer.

–  I Telemark har vi ansvar for landets største risikoregion knyttet til akutt forurensning. Vi har store landbaserte bedrifter med tilhørende maritim sjøtransport av farlig gods som utgjør et stort potensiale for store forurensningshendelser, sier han.

Den unike kystlinjen og naturmangfoldet gjør beredskapen mot akutt forurensning svært viktig for lokalsamfunnet. Med opprydningsarbeidet etter grunnstøtingene til Full City og Godafoss friskt i minne, og bevisstheten på risikotrafikken inn og ut av fjorden er øvelsen svært viktig for Telemark.

– SCOPE2017 gjør at vi får testet håndteringsevnen vår, og samhandling med andre beredskapsaktører både fra Norge og nabolandene våre, sier Kristoffersen.

– Vi ser spesielt fram til å få testet vår kjemikaliedykkerberedskap, og gjennomføringen av strandrenseoperasjon med innsatsorganisering.

Lokal synlighet

Innbyggere i Langesund vil merke noe mer tilstrømning av personell og internasjonale observatører i forbindelse med øvelsen, mens det er på sjøen det vil bli mest fartøy å se.

Brusselmøte

Samlet i Brussel for EU-øvelse i Norge. Fra venstre:Örjan Martinsson (Svenske kustbevakningen) Ole Kristian Bjerkemo (Kystverket) Stig Wahlstrøm (Kystverket) Sigríður Kristinsdóttir (Miljødirektoratet på Island) Torben Holmgaard (Forsvaret i Danmark) Jan Kristoffersen (IUA Telemark).

Siste nytt