Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Stormskadet molo blir ny

9. desember rev uvær bort deler av moloen i Storekorsnes havn i Alta kommune. Siden har stormene stått i kø.  

Hele 20 meter av moloen ble skylt på havet i stormen. Med det mistet fiskefartøy og fiskeindustri i havna skjerminga mot storhavet.

Kystverket var på plass og vurderte skadeomfanget 13. desember, og hadde samtidig møte med kommunen, havnevesenet og brukerne. Skadeomfanget var omfattende og risikoen for ytterligere skade, selv med moderat bølgepåkjenning, ble vurdert som stor.

Derfor ble en rask midlertidig reparasjon av skadeområdet prioritert. En lokal leverandør leverte tilbud, og 23. desember var arbeidet gjort. 

- Vi har hatt flere uvær i området siden 23. desember, forteller Kystverkets seniorrådgiver Arve Andersen.
- For Kystverket har det vært en trygghet at skaden ble reparert så tidlig og at reparasjonen har tålt flere uværsdager.

- Vi er veldig glad for at Kystverket tok affære så raskt når uhellet først var ute, sier ordfører i Alta kommune Monica Nielsen. 

- Fiskerihavna er viktig for næringsvirksomheten i kommunen, understreker hun. En planlagt etablering av fiskemottak er avhengig av at havna er trygg og farbar. Vi er svært fornøyd med den tette dialogen vi har med Kystverket om saken. 

I 2016 ble det foretatt en helhetlig geoteknisk vurdering av Storekorsnes fiskerihavn. Etter det ble det klart at det er to alternativer for å gjøre moloen bedre:

  • Ny molo på innsiden av eksisterende.
  • Benytte eksisterende molo og etablere en ny molotopp forankret på borede stålrørspeler gjennom molokroppen.

Kystverket har nå kommet fram til at det beste er å bygge ny molo på innsiden.

- Ny molo på innersida av den gamle er nok den beste løsningen, mener regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen.
- Løsningen vil ha kortest byggetid og er sikrest å gjennomføre.

Teknisk design og kostnadsoverslag er foreløpig ikke klart, og det er ikke budsjettert med midler til reparasjon. Arbeidet med utredning og planlegging vil skje denne våren. Så må vi avvente tildeling av midler og gjennomføre entreprisekonkurranse. Selve byggetiden anslås til 12 måneder. 

Kystverket har sendt en henvendelse til Alta kommune der de inviterer til et oppstartmøte for planarbeidet. 

- Vi er veldig glad for at Kystverket tok affære så raskt når uhellet først var ute, sier ordfører i Alta kommune Monica Nielsen.

- Fiskerihavna er viktig for næringsvirksomheten i kommunen, understreker hun. En planlagt etablering av fiskemottak er avhengig av at havna er trygg og farbar. Vi er svært fornøyd med den tette dialogen vi har med Kystverket om saken.

- Siden dette er snakk om reparasjon av skade er dette et vedlikeholdsprosjekt. Så snart vi vet omfanget av prosjektet vil vi kunne jobbe frem en løsning for å finansiere prosjekt, forteller regiondirektøren. 

Siste nytt