Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Vil trygge lasting og lossing av bulkskip

Det viser seg at flere lasteskip og havneterminaler bryter reglene for lasting og lossing av bulk. Kystverket påser at bulkgods håndteres trygt og etter forskriftene gjennom å føre tilsyn og gi veiledning om kravene som stilles til havneterminalene. 

Illustrasjonsbilde: Bulkskip lastes. (foto: wikimedia)

Bulk er massegods som lastes rett i skipets lasterom, som for eksempel malm, pukk og stein. Bulk-forskriften gjelder alle havneterminaler som tar imot bulkskip.

- Gjennom tilsyn har Kystverket avdekket at mange havneterminaler ikke har tilstrekkelig kunnskap om sine forpliktelser rundt dette, sier seniorrådgiver Gry Karlsen Lunde ved Kystverkets Hovedkontor.

Kystverkets fagfolk reiser derfor rundt til norske havneterminaler og informerer om regelverket og veileder i hvordan implementere.

Mellom 1990-97 forsvant 99 bulkskip sporløst på verdensbasis. 654 menneskeliv gikk tapt. Av skipsulykker med bulkskip er forlisene til Berge Istra og Berge Vanga de mest kjente i Norge. Berge Istra var et OBO-skip (Oil Bulk Ore) på vei fra Brasil til Japan som forsvant sporløst i desember 1975. 28 mennesker livet. I oktober 1979 led søsterskipet Berge Vanga samme skjebne, og 40 mennesker omkom.

IMO (International Maritime Organization), FNs sjøsikkerhetsorganisasjon, iverksatte etter hvert en rekke tiltak for å forbedre sjøsikkerheten for bulkskip. Det ble erkjent at ikke alle ulykker ene og alene skyltes fartøyets konstruksjon eller mannskapets håndtering av fartøyet under seilasen. Man kunne i flere tilfeller konstatere feil ved selve laste- og losseoperasjonen ved terminalen.

For å forebygge ulykker og hindre tap av menneskeliv og skip, som følge av feil ved laste og losseoperasjon, ble et internasjonalt regelverk - BLU Code (Bulk Loading and Unloading Code) -utarbeidet. Koden ble godkjent i 1997, og i 2001 vedtok EU et direktiv som forpliktet medlemslandene til å implementere regelverket nasjonalt.

I 2003 vedtok Norge forskrift om sikker lasting og lossing av bulkskip. Denne trådte i kraft 1. mars samme år. Kystverket ble tillagt oppgaven med å føre tilsyn med at forskriften etterleves av norske bulkterminaler.

Det er Kystverket regionkontor Sørøst i Arendal som har kontakten med alle norske havneterminaler og kan bistå med veiledning.

NRK-sak om tilsyn i norsk havn (05.01.2016)

Siste nytt