Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Kystverket avslutter opprydningsarbeidet i Nordfjord

1. august avslutter Kystverket sitt arbeid i Nordfjord, og takker for godt samarbeid med Fylkesmannen og berørte kommuner.

1. august er status for opprydningsarbeidet i Nordfjord at Kystverket avslutter sin innsats, da drivgods og gjenstander i sjøen ikke lenger er fare for skipstrafikken. Strandrydding og annet som nå gjenstår vil de berørte kommunene sammen rydde opp i, da dette anses overveiende som et søppelproblem.

– Vi takker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, alle berørte kommuner og Kystvakten for godt samarbeid under opprydningen, sier vaktleder i Kystverkets beredskapsvaktlag, Steinar Lodve Gyltnes.

Kystverkets egne ressurser og Kystvakten har gjort et betydelig arbeid etter flommen i Nordfjord. Disse besto av LN-KYV, et innleid helikopter, BB Supporter, MS Slåtterøy og KV Tor.

Her er øvrige oppdateringer fra arbeidet Kystverket har utført i Nordfjord:

Oppdatering 28. juli

Kystvaktskipet KV Tor er på plass i Nordfjord, og er i gang med rydding. De bruker også Kystverkets drone i kartleggingen av områder som krever ryddeinnsats. De registrerer i tillegg strandområder som krever rydding, og rapporterer om disse direkte til fylkesmannen. BB Supporter og arbeidsbåten MV Slåtterøy er demobilisert.  KV Tor har to lettbåter som bistår i arbeidet med oppryddingen. Hovedfokus av innsats er rettet mot drivgods som kan være til fare for ferdsel i fjordene. 

Oppdatering 27. juli

Kystverket fortsetter med opprydningen etter flommen i Nordfjord. Kystvaktskipet KV Tor, som også har Kystverkets drone om bord, skal settes inn i oppryddingsarbeidet, mens slepefartøyet BB Supporter og arbeidsbåten MS Slåtterøy fortsatt rydder i området ved Anda og Lote.

Kystverket har tatt nye bilder fra luften, ved hjelp av overvåkningsflyet LN-KYV og et innleid AS 350-helikopter fra Airlift. Dette har gitt enda bedre oversikt over områdene.

Kartleggingen fra luften i området fra Utvik til Anda viser at det er fortsatt er mye drivgods. Størst er konsentrasjonen i området rundt Anda ferjekai. På den positive siden; piloten på LN- KYV rapporterer om at det er observert vesentlig mindre drivgods enn de foregående dagene.   

Oversikten som fås ved hjelp av observasjoner fra luften er gull verdt for mannskapet som rydder i fjorden. Innsatsen som KV Tor kan yte når de ankomme rområdet, blant annet ved hjelp av drone, vil derfor være av stor verdi for det videre arbeidet.    

Kystverkets vaktlag rapporterer om god dialog med Fylkesmannen i arbeidet med oppryddingen i fjorden. De trekker også frem den gode lossehjelpen som de to fartøyene får fra det lokale brannvesenet. BB Supporter og MS Slåtterøy losser for oppsamlet drivgods i Sandane i Gloppen kommune hver morgen. 

Opprinnelig melding, 25. juli

Kystverket tar ansvar for opprydding av sjøveien etter flommen i Nordfjord

Kystverket har sendt slepefartøyet BB Supporter og arbeidsbåten MS Slåtterøy til området ved Anda og Lote i Sogn og Fjordane, for å hjelpe til med oppryddingen etter flommen. Det er store mengder bygningsmasse, trær og annet som flyter i fjorden, og som må fjernes for å sikre trygg ferdsel. 

Det var etter det massive regnværet natt til mandag at områder i Nordfjord i Sogn og Fjordane opplevede at de store vannmengdene førte til oversvømmelser og flomlike tilstander. Konsekvensene er blant annet at både bygninger, stein og trær er tatt av vannmassene, og mye av dette er havnet i fjorden. 

Etter et møte med aktuelle parter i fylkesberedskapsområdet er Kystverket involvert i oppryddingsaksjonen i området ved Anda og Lote – ved overgangen fra Nordfjord til Innvikfjorden. BB Supporter er et av fartøyene som er en del av Kystverkets slepebåtberedskap, og er sendt til området for å bistå i arbeidet. Det samme er kystverkets arbeidsbåt MS Slåtterøy.

I tillegg har Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, vært på vingene for å rekognosere i området. Dette flyet er blant annet spesialutrustet for miljøovervåkningsoppdrag.

Ved hjelp av kartleggingen fra lufta ser vi at det ligger belte med søppel og vrakgods i områdene ved Anda og Lote. BB Supporter rydder det største av dette, mens den mindre arbeidsbåten MS Slåtterøy rydder det som er mindre. Fordi ryddingen er kommet i gang ganske raskt, får fartøyene ryddet i beltene før det løser seg opp og spres.

Beredskapsvakta i Kystverket opplyser at det, utover drivgods, ikke er observert noe oljeforurensning i området.  

Siste nytt