Publisert: , Oppdatert:
- Anders Røeggen

Fem år med nyttige tjenester

BarentsWatch ble opprettet i 2012 som et samarbeid mellom flere offentlige etater og forskningsinstitusjoner med det formål å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene. I 2016 ble BarentsWatch som senter en del av Kystverket. Onsdag 31. mai ble fem år feiret med konferanse i Tromsø.

Gjennom samarbeid mellom offentlige etater har BarentsWatch skapt verktøyer som stadig flere bruker. (Illustrasjonsfoto: Anders Røeggen)

Det er ti departementer som står bak BarentsWatch, der Samferdselsdepartementet gjennom Kystverket har hatt ledelsen siden oppstarten. Gjennom samarbeid mellom offentlige etater har BarentsWatch skapt verktøy som stadig finner nye brukere. BarentsWatch har stått for en rekke lanseringer på fem år. Blant annet:

  • Landsdekkende bølgevarsel sammen med Kystverket og Uni Research Polytec. Bølgehøyden vises som et varsel 60 timer fram i tid, som kan bli korrigert av senere varsler dersom havbølger og vind endrer styrke eller retning.
  • Sporing og samhandling er et verktøy fra BarentsWatch som blant annet benyttes av analyseenheten ved Sjøtrafikksentralen i Vardø til å avdekke uønskede handlinger på havet.
  • FiskInfo er nedlastbare kart som viser redskapsposisjoner, iskanter, havbunnsinstallasjoner, planlagt og pågående seismikk. Tjenesten er for fiskere som vil fornye, forenkle og forbedre arbeidshverdagen.
  • Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett vises offentlig gjennom tjenesten Fiskehelse.
  • Hovedredningssentralene (HRS) har tatt i bruk Felles ressursregister i aksjoner fra mars 2017. 

 

Siste nytt