Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Frigir dybdedata for sjøfolket

Uansett oppløsning blir dybdedata ned til 30 meter snart tilgjengelig for allmenheten.
– Det vil bety mye for sikkerheten til sjøs, sier seniorrådgiver i Kystverket Trond Langemyr. Også for småbåtflåten. 

Snart kan mer detaljert informasjon om bunnforhold langs kysten være tilgjengelig for de sjøfarende.

Dette kan skje fordi nytt regelverk trer i kraft fra oktober. 

Mer dybdeinformasjon = færre ulykker
Jo mer informasjon de sjøfarende har, desto mindre blir risikoen for grunnstøtinger og ulykker. Han forteller at Kartverket sitter på gode dybdedata, men at tidligere regelverk har satt store begrensninger på hvor detaljert disse kan presenteres i kart.  

- Dybdedata ned til 30 meter vil gjøres ugradert og vil være tilgjengelig for alle.
Men selv om de gjøres tilgjengelig, vil mange områder ikke oppleves annerledes, forklarer Langemyr.

Dette fordi vi generelt har lite dybdedata i de områder der fritidsbåtbåter ferdes. Det er hovedsakelig hovedleder og bi-leder som er kartlagt av Kartverket så langt. Men Kartverkets høydemodellprosjekt (Nasjonal detaljert høydemodell) er i gang med å registrere Norge via fly og laser. Prosjektet har et annet hovedmål, men i datainnsamlingen får de også registrert nye dybdemålinger.

Trenger prosessering
Det er altså rådataene det åpnes opp for å frigi i oktober, etter diskusjoner mellom blant annet Kartverket, Kystverket og Forsvaret. Disse rådataene må imidlertid prosesseres for å kunne gjøres tilgjengelig for småbåtflåten.

- Spørsmålet er når disse dataene kan hentes ut og gjøres tilgjengelig. Kapasitet og ressursprioriteringen ligger hos Kartverket. Her ligger muligheter for produsenter av digitale sjøkart. Men med dagens fremdriftsplan i Kartverkets høydemodellprosjekt, vil norskekysten først være fullstendig kartlagt i 2020.


Ny forskrift
I tillegg til at dybdedataene blir tilgjengelig betyr det nye regelverket også store endringer for flere brukere av ekkolodd med kartplottere som har moderne løsninger, men som ikke har vært forbeholdt nordmenn. Flere leverandører har nemlig de siste årene lansert muligheten for å dele hverandres bunninformasjon etter at man har scannet områder man har kjørt over. I Norge har denne funksjonen vært tilbakeholdt fordi den har vært ulovlig å dele.Dette blir det nå en endring på. Til dels.

– Joda, man kan nå også dele denne informasjonen seg imellom, bekrefter Langemyr. Men også her gjelder regelen ned til 30 meter. Det blir derfor opp til hver enkelt produsent å tilrettelegge programvaren til plotteren slik at kun data ned til 30 meter deles.

Tidkrevende
Prosessen med å kartlegge, prosessere og frigi dybdedata er en tidkrevende prosess.
– Det skjer ikke noe fra dag én med ny lov og tilhørende forskrift, understreker Trond Langemyr. Men vi er glade for at det på sikt nå vil bli mer informasjon om bunnforhold tilgjengelig. Særlig for fritidsbåtflåten, som gjerne ferdes i områder som tidligere har manglet slik informasjon.

Forskriften skal være klar til implementering i midten av oktober i år.

 

 

Siste nytt