Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Lanserer bok om e-navigasjon

På sensommeren kommer boken «Implementing e-navigation», som gir et grundig innblikk i e-navigasjon og hvordan strategien vil innvirke på maritim sektor globalt. Kystverkets arbeid med e-navigasjon er bredt omtalt i boken som er skrevet av en av Kystverkets regiondirektører, som også har ledet den internasjonale utviklingen av en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon.

Regiondirektør John Erik Hagen. Foto: Kystverket/Marianne Henriksen.

– Det er skrevet mange artikler om emnet, men dette er den første boken som gir en detaljert innføring i e-navigasjon fra A til Å, sier forfatter og regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Boken beskriver e-navigasjon som et globalt arbeid som fremmer økt sjøsikkerhet og effektivitet gjennom bruk av moderne teknologiløsninger i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

«Implementing e-navigation» tar utgangspunkt i Hagens rolle som koordinator og leder for IMOs e-navigasjonsarbeid i perioden 2009 til 2014. I arbeidet ledet han utviklingen av en strategisk implementeringsplan som gir et rammeverk og veikart for hvordan nasjonale myndigheter, maritim industri og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt kan videreutvikle praktiske e-navigasjonsløsninger.

Fra teori til nasjonale løsninger

I sum legger e-navigasjon til rette for smartere, enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter, forenklet administrativt arbeid om bord i skip og hos maritime myndigheter, tidsbesparelser og økt effektivitet gjennom digital tilgang på informasjon, økt brukervennlighet og kunnskap om maritimt utstyr og systemer, styrket situasjonsforståelse og navigasjonssikkerhet, mindre byråkrati og redusert ulykkesrisiko.

IMO koordinerer den internasjonale reguleringen av e-navigasjon. I 2014 godkjente IMO den strategiske implementeringsplanen for e-navigasjon, som legger opp til at fem definerte e-navigasjonsløsninger skal innføres globalt i perioden 2016 til 2019.

– Jeg er imponert over den store påvirkningskraften som IMO har og hvor mange nasjonale myndigheter som har omfavnet implementeringsplanen ved å iverksette nasjonale eller andre tilpasninger. I boken viser jeg til eksempler fra land som har kommet lengst i implementeringen av e-navigasjon. Norge er et av landene som ligger i topp, sier Hagen, som legger til at mange eksempler fra Kystverkets arbeid med e-navigasjon er bredt omtalt i boka.

Kan brukes som veileder

Formålet med e-navigasjon er å styrke navigasjonssikkerheten om bord, øke effektiviteten innen sjøtransport, og videreutvikle et globalt, bærekraftig maritimt transportsystem. Hagen forteller at boken vil kunne brukes som en teoretisk veileder og oppslagsverk i så måte.

– Store deler av innholdet beskriver de konsekvensene som e-navigasjon vil ha for myndigheter, internasjonale organisasjoner og brukere av maritime tjenester. Leseren får også innsikt i noen av utfordringene og mulighetene som ligger i implementeringen av en så omfattende strategi, samtidig som man får konkrete eksempler på testing og implementering av e-navigasjonsløsninger.

Et viktig samspill

Tett samarbeid mellom myndigheter og industri er i boken beskrevet som et viktig fellestrekk i de landene som jobber aktivt med å få på plass praktiske e-navigasjonsløsninger.

– I Norge har vi mange gode eksempler på hvordan industri og myndigheter samarbeider i utviklingen av e-navigasjon på nasjonalt nivå, og her har kystdirektøren vært en viktig støttespiller i utviklingen av e-navigasjon, men også for å få realisert denne boken, sier Hagen.

«Implementing e-navigation» blir lansert i USA, Europa og Asia i september og oktober, og utgis av det amerikanske forlaget Artech House.

Siste nytt