Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Først i verda med trådlaust nettverk til sjøs

Noreg er første nasjon i verda som får på plass maritimt breiband på fartøy og fly i statlig teneste. Dette vil gi muligheiter for informasjonsutveksling som kan være avgjørande for å avgrense skade ved ulykker.

Verdensnyheiten MBR, maritimt breiband, er installert på alle fartøy med oljevernutstyr om bord. Her er MBR-antenna (raud ring) om bord på KV Bergen. (Foto: Kystverket)

Det er norske Kongsberg Seatex og Radionor som har utviklet Maritime Broadband Radio (MBR). I motsetning til tidlegare system vil det maritime breibandet være svært stabilt og ha stor rekkevidde. Det vil mellom anna være mulig å strøyme video i HD-kvalitet.

MBR krev ingen tilkopling til internett for å kunne knytte saman einingane i nettverket, sjølv om det òg er mogeleg å overføre data frå nettverket via internett.

Om bord i fartøy og fly

Kystverket og NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap) er dei første i verda som tar i bruk den norskproduserte teknologiske nyvinninga. Kystverket installerer breibandet på alle sine oljevernfartøy og på 10 kystvaktfartøy med oljevernutstyr om bord. NOFO gjer det same på sine oljevernfartøy. Overvåkingsflyet LN-KYV, som er eit samarbeidsprosjekt mellom Kystverket, NOFO og Kystvakten, har allereie fått installert MBR om bord.

Styrkar oljevernberedskapen

Ved eit akutt oljeutslepp vil MBR legge til rette for ei betydeleg raskare og betre informasjonsutveksling mellom dei ulike einingane i innsats. Bilete, kart og video vil overføras raskt og tiltak kan setjast i verk på bakgrunn av eit felles etablert, samtidig situasjonsbilete.

- Dette blir ei stor forbetring og fører til at vi kan kommunisere med alle einingane som deltek i ein oljevernaksjon og dele data uavhengig av internett. Ved å bruke MBR kan vi kome raskare i gang med dei rette tiltaka, seier seniorrådgjevar i Kystverket, Kjetil Aasebø.

Bilete under: Maritimt breiband, MBR, er også på plass på Kystverket overvåkningsfly LN- KYV. (Foto: Kystverket)

 

Siste nytt