Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Øvde beredskap i havn

Hva skjer om et fartøy har med blindpassasjerer med onde hensikter til kai? Før helga ble en fullskala samvirkeøvelse gjennomført i Kirkenes. 

Deltakerne var Simon Møkster Rederi AS, Kirkenes havn og ISPS-havneanleggene i havna, der nødetatene i Kirkenes (Ambulanse, Brannvesen og Politi), Kystvakta og Kystverkets hovedkontor deltok. Kystverket Troms og Finnmark hadde to observatører til stede under øvelsen.

Øvelsen var sentrert om skipet Strilborg som Kystverket leier inn til statens taubåtberedskap i nord, av Simon Møkster Rederi AS. Under øvelsen kom Strilborg til kai i ISPS-havneanlegget Tschudi Bulk Terminals med blindpassasjerer ombord.

Ettersom situasjonen ombord eskalerte involverte den etter hvert også de fleste havneanleggene i Kirkenes, og både havn og havneanlegg fikk øvet på å operere på et forhøyet sikringsnivå, initiert av Kystverkets hovedkontor.

Kystverket har som oppgave å håndheve det nasjonale og internasjonale regelverket for havnesikring. Alle havneanlegg som mottar skip i internasjonalt fart er pålagt å ha sikringsplaner, sårbarhetsvurdering og prosedyrer for varsling og øving. Dette fører Kystverket tilsyn med.

-        Det er nyttig å se hvordan samarbeidet mellom de ulike aktørene fungere i praksis. Øvelse avdekker forbedringspunkter. Vi har stadig noe å lære, sier Arve Jostein Eldevik fra Kystverkets vaktordning for havnesikring.

Både Kystverket og de øvrige involverte etater fikk øvet både på egen håndtering av denne type hendelser, og satt fokus på viktigheten av samhandling og koordinering.

Siste nytt