Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Norsk-russisk øvelse gjennomført i 20 år

Det er et felles mål om god beredskap mot akutt forurensning i et sårbart område, som fører norske og russiske myndigheter sammen hvert år for «Øvelse Barents». Øvelsen som ble arrangert første gang for 20 år siden, markerer et stabilt og godt samarbeid i et ellers varierende storpolitisk klima.

Norge og Russland har samarbeidet om "Øvelse Barents" siden 1996. (Foto: Kystverket)

Om lag 200 personer, og betydelige ressurser i form av fartøy og fly fra både Norge og Russland, var i involvert i oljevernøvelsen som ble avviklet forrige uke. Øvelsen som fra 2006 også har inneholdt trening av søk og redning i de utfordrende farvannene, er svært viktig for sikring av kontinuitet i beredskapen i Barentsområdet. Kystverkets Alf Kristiansen har vært involvert i samarbeidet med russerne siden starten på nittitallet. 

– Det er helt nødvendig med praktiske øvelser for å holde beredskapen god nok. Ikke minst i dette området som har et svært sårbart miljø, sier Kristiansen.

Nordflåten deltok

Scenarioet innebar blant annet en eksplosjon om bord i et fartøy, med påfølgende utslipp av over 3000 tonn med diesel og olje. Fra norsk side deltok Hovedredningssentralen, Kystvakten og Kystverket. Fra russisk side deltok tilsvarende myndigheter innen sjøredning og oljevernberedskap. Nytt i år var at den russiske Nordflåten deltok med fartøyet «Nikolaj Chiker». Kristiansen er positiv til det nye engasjementet.

– Den russiske Nordflåten kan utgjøre en betydningsfull ressurs i oljevernberedskapen i Barents fremover, sier Kristiansen.

Siste nytt