Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Tryggere navigering for fritidsbåter

Nærmere 800 000 fritidsbåter er i aktivitet langs norskekysten i sommersesongen. Kystverket ønsker å bidra til tryggere navigering. Nå tester vi ut grunnlaget for en app som skal gjøre farvann enklere å ferdes i. Målet er å forhindre ulykker og tap av liv. 

Til nå har Kystverkets ansvar i hovedsak vært å trygge hoved- og bileder langs kysten. Men fra neste år vil etaten også gjøre mer for å styrke sjøsikkerheten for fritidsfartøy. Etaten jobber nå med å utvikle grunnlaget for en mobilapp som skal fungere som navigasjonsstøtte under ferdsel til sjøs.

- Kysten er ikke noe asfaltert landevei. Det du ser, er ikke nødvendigvis det du får. At den som er båtfører har god kunnskap og sunt båtvett er viktig, sier seniorrådgiver i Kystverket, Trond Langemyr.
- Og kartene om bord må være oppdaterte og brukes nøye. Gode holdninger og dømmekraft på sjøen får vi ikke gjort noe med i dette arbeidet, men god navigasjonsstøtte vil kunne bidra til at båtførerne gjør tryggere valg.

Bedre dybdedata
Dybdedata for kystnære fritidsbåtleder er per i dag lite tilgjengelig.

- Vi ser at nettopp tilgjengelig informasjon om dybder til tider kan være kritisk for ferdselen med småbåt, forteller Langemyr.
 
Kartverket har gjennomført noen tester med laser dybdemålinger fra fly, og nå vurderes det å gjennomføre dette for alle norske kystområder i tidsrommet frem til 2022. Men dataene må prosesseres for å kunne komme til nytte. Dette ønsker Kystverket å bidra til. Vi finansierer nå et prosjekt der dybdedata for kystnære områder blir bearbeidet og kan bli presentert i et brukervennlig grensesnitt i en mobilapp.

- Når den er ferdig utviklet, vil brukerne gjenkjenne mye av det som gjelder for navigasjonssystemer for bil, forklarer Langemyr.

Ny og nyttig funksjonalitet
Snart kan det småbåtføreren ser på skjermen bli et mye bedre sammensatt bilde av hvilke farer og begrensninger han/hun må ta hensyn til – såkalt «augmented reality» (AR). Thomas Porathe er professor i interaksjonsdesign ved Institutt for design på NTNU i Trondheim, og har i manga år forsket på informasjonsdesign innenfor sjøfart och navigasjon. Appen bygger på resultene fra denna forskningen. Utviklingsprosjektet ledes av Geomatics Norway AS. I tillegg til Kystverket (delprosjekteier) deltar også NTNU, SINTEF Ocean, Combitech AS/AB, True Heading AS, Kartverket og Sjøfartsdirektoratet i utviklingsarbeidet. App-utviklingen utgjør del av digitaliseringsarbeidet til Kartverket og Kystverket.

Målet er å gjøre offentlig informasjon mer tilgjengelig for allmennheten. Bearbeidingen av rådataene fra Kartverket gir en detaljeringsgrad som til nå ikke har vært tilgjengelig for folk flest. Forskning og utviklingsarbeidet som skal danne grunnlaget for mobilappen finansieres av Kystverket, med støtte fra Kartverket og Sjøfartsdirektoratet.

Testet ut prototypen
Bearbeidede kartdata for et mindre område og tenkt funksjonalitet ble i går testet ut i praksis. Potensielle brukere var med og ga sine tilbakemeldinger.

På mobil eller nettbrett med app installert, kan mobilkamera vise båtføreren dybdeinformasjon, sjømerker og kraftlinjer, utfra hvilke dybde- og høydebegrensninger båten har. Appen vil kunne registrere fart og retning på fartøyet har, og dermed gi lydvarsel i forkant av farer. Slik kan verktøyet være med på å forebygge uhell og ulykker.  

- Vi tester blant annet ut karakteren på lydvarselet, og hva som er hensiktsmessig responstid for slike varsel, forklarer Kystverkets fagmann.


Hva er målet for arbeidet som nå utføres?
Kystverket ønsker å gjøre sjøveien så trygg som mulig for alle som ferdes der. Fritidsbåtflåten krever andre tiltak enn nyttetrafikken. Trafikkmønster, kunnskapsnivå og holdninger er gjerne annerledes enn båtførere som har sjøen som arbeidssted.

Kystverket vil bidra til at offentlig geografisk informasjon kommer alle til gode – for å forebygge ulykker i båt. Med dette prosjektet jobber vi med å vise hva som er mulig. Og vi vil garantere at disse dataene kan være tilgjengelig i lengre tid.

Arbeidet som nå gjøres legger til rette for at kommersielle aktører kan lage en app som kan tydeliggjøre navigasjonsinformasjonen for fritidsbåtførere - En applikasjon som kan virke i bakgrunden på en vanlig mobiltelefon utan at man trenger å kunne navigere med sjøkart. (undersøkelse gjort av Gjensidige viser at 4 av 10 ikke kan lese sjøkart)

Hva er neste skritt?
Å få kommersielle aktører til å bruke kartdataene som vi nå jobber med å gjøre tilgjengelig til en brukervennlig mobilapp. Kystverket vil garantere at disse dataene vil være tilgjengelige.  

Bildemontasjer: Bakgrundsfoto Homlungen fyr Sten Helberg, grafikk Thomas Porathe, NTNU. Foto av Trond Langemyr, Kystverket, Gro Kibsgaard-Petersen, Kystverket

Fakta

Stadig flere nordmenn skaffer seg fritidsbåt. Og ikke alle som setter seg ved roret er like sjøvant. Risikoen for ulykker er hele fire ganger så stor for fritidsbåter enn for annen skipsfart. Høy fart, uaktsom kjøring og promille er de største årsakene til ulykker. I 2015 omkom 37 mennesker i fritidsbåtulykker i Norge. Krav til fartøyene og til navigasjonskunnskaper stilles av Sjøfartsdirektoratet. Det Kystverket ønsker å bidra med er god merking i de mest brukte småbåtledene, og assistanse til navigeringen.

Siste nytt