Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Utbedrer havnetjenester i SafeSeaNet

Onsdag 21. juni gikk startskuddet for testing av versjon 2.0 av havnemodulen i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Testrunden er en viktig milepæl i prosjektet som skal utvide og forbedre meldingstjenesten for havner, havneanlegg, agenter og skip som benytter meldingssystemet ved havneanløp.

Den første testen ble gjennomført hos verftet Aibel AS i Haugesund 21. juni. Havnesikringsansvarlig Tor Arne Ulsund Hansen (sittende til høyre) ga nyttige tilbakemeldinger mens han prøvekjørte systemet. Fra venstre: seniorrådgiver Grethe Westre, sjefingeniør Jarle Hauge og seniorrådgiver Tor-Inge Miljeteig i Kystverket. Foto: Kystverket/ Anne Grethe Nilsen
Den første testen ble gjennomført hos verftet Aibel AS i Haugesund 21. juni. Havnesikringsansvarlig Tor Arne Ulsund Hansen (sittende til høyre) ga nyttige tilbakemeldinger mens han prøvekjørte systemet. Fra venstre: seniorrådgiver Grethe Westre, sjefingeniør Jarle Hauge og seniorrådgiver Tor-Inge Miljeteig i Kystverket. Foto: Kystverket/ Anne Grethe Nilsen

Når den oppdaterte havnemodulen kommer på plass i meldingssystemet, vil fartøy kunne bestille kaiplass digitalt. Havner og havneanlegg vil også kunne oppdatere egne data til en hver tid. Dette er en utbedring av innholdet i den allerede etablerte havnemodulen som ble gjort tilgjengelig for alle norske havner i 2015.

Verftet Aibel AS i Haugesund er et av havneanleggene som har vært en aktiv bruker av havnemodulen i SafeSeaNet Norway de siste to årene. Onsdag 21. juni fikk havnesikringsansvarlig og HMS-leder Tor Arne Ulsund Hansen prøvekjørt testversjonen med de nyeste oppdateringene.

– Det har vært en nyttig erfaring. At Kystverket nå planlegger å gi skipsfarten muligheten til å velge definerte kaier i vårt havneanlegg, vil gjøre hverdagen vår enklere. Vi bruker mye tid på å planlegge hvor enkelte fartøy kan legge til kai, og systemet legger til rette for god kommunikasjon mellom oss og agentene, sier Hansen.

Ifølge Hansen bidrar meldingssystemet SafeSeaNet Norway til at verftet får rask tilgang til og oversikt over anløpsinformasjon. Verftet har årlig mellom 40 og 50 skipsanløp.

Tester i flere havner 

Også mange flere brukere av SafeSeaNet Norway skal teste ut den oppdaterte havnemodulen. Denne uka står Karmsund havn i Haugesund og Bergen havn for tur, og i august skal testing foretas av flere offentlige og private havner og havneanlegg i Trondheim, Tromsø, Bodø og Grenland.

– Testrunden vil gi brukerne opplæring i systemet ved at de må løse bestemte oppgaver. På den måten får de også eierskap til systemet. Samtidig får vi avdekket feil og svakheter tidlig, slik at vi får god tid til å utbedre disse før modulen gjøres tilgjengelig for alle havnene, sier sjefingeniør Jarle Hauge i Kystverkets Senter for los og VTS.

Digitalisering av havnedata

I versjon 2.0 skal mye av informasjonen som skjer mellom Kystverkets havnesikringspersonnel og offentlige og private havner/havneanlegg legges inn digitalt i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. I dag oppdaterer Kystverket blant annet havnenes/havneanleggenes kontaktopplysninger og annen havnedata manuelt på etterspørsel fra den enkelte havn og havneanlegg. 

– Digitalisering av havnedata vil endre måten vi jobber med havnesikring i Kystverket. Vi får samlet all havnedata i en felles database og dermed får vi bedre kvalitet og oversikt av havnedata på landsbasis. Dette vil gi effektiviseringsgevinst da vi slipper å oppdatere havnedata manuelt i ulike løsninger, sier seniorrådgiver Grethe Westre som jobber med havnesikring i Kystverket Vest.

I versjon 2.0 vil havnedata oppdateres av havnene selv, lagres i meldingssystemet og gjøres automatisk tilgjengelig for ulike fagområder i Kystverket og eksterne aktører som agenter, Sjøfartsdirektoratet, og i databasene til den europeiske sjøsikkerhetsorganisasjonen EMSA og FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

Den nye havnemodulen er planlagt lansert i løpet av høsten.

Fakta

Siste nytt