Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Arktisk råd fortsetter satsing på oljevern

Ministermøtet i Arktis råd ble gjennomført for 11. gang i Fairbanks i Alaska i forrige uke. Videre samarbeid om arktisk oljevernberedskap er ett av hovedtemaene i den nye ministererklæringen som ble underskrevet av partene.

Arktisk råd ønsker videreføring av arbeidet med oljevern.

Kystverket har bidratt i flere viktige leveranser og rapporter om beredskap mot akutt forurensning til ministermøtet. Ministermøtet avsluttet også formannskapet til USA som har ledet rådet de siste to årene. De neste to årene skal Arktisk råd ledes av Finland.

Arbeidsgruppen EPPR

Kystverket leder den norske delegasjonen i arbeidsgruppen Emergency Prevention Preparedness and Response (EPPR). EPPRs mandat omfatter blant annet ansvar for å følge opp og implementere den arktiske oljevernavtalen (2013) og den arktiske søk- og redningsavtalen (2011).

Andre norske institusjoner og etater som deltar i arbeidsgruppen EPPR er Samferdselsdepartementet, Petroleumstilsynet, Statens strålevern og Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Mer informasjon om Arktisk råd og EPPR:

Rapportene som Kystverket har bidratt i til ministermøtet i Arktisk råd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siste nytt