Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Norge og Canada samarbeider om oljevernberedskap

Utfordringer knyttet til utviklingen i Arktis er en del av årsaken til at Kystverket og den Canadiske kystvakten nå vil samarbeide om beredskap mot akutt forurensning.

Avtalen undertegnes av Neil O’Rourke, A/Director General, National Strategies, Canadian Coast Guard og Johan Marius Ly, Beredskapsdirektør i Kystverket. (Foto; Canadian Coast Guard)

 Avtalen ble undertegnet 9. mai etter en workshop om de enkelte landenes havstrategier og oppfølging av disse. I den norske delegasjonen var Samferdselsdepartementet, ambassaden i Ottawa og Washington representert, i tillegg til Kystverket.

Felles interesser og utfordringer

Utviklingen i Arktiske strøk har gitt Canada og Norge sammenfallende interesser og utfordringer.

- Tettere samarbeid om problemstillinger knyttet til utslipp av forurensning, oljevernaksjoner og håndtering av havarister vil bidra til styrke beredskapen i dette sårbare området, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Bredt samarbeid

Samarbeidsavtalen omfatter følgende temaer:

  • Oljevernaksjoner i Arktiske farvann, inkludert i is og snø
  • Forskning og utvikling innen oljevernberedskap
  • Alternative responsmetoder
  • Håndtering av marine ulykker, inkludert aksjonering mot alle typer akutt forurensning
  • Beredskapsplanlegging, inkludert bruk av frivillige under aksjoner
  • Skipsvrak
  • Fjernmåling inkludert bruk av satellitt eller sensorer på fartøy og i fly
  • Organisering av oljevernaksjoner, ledelsessystemer og samordnet ledelse av aksjoner (ICS)

Den praktiske oppfølgingen av avtalen vil beskrives i en egen plan, som vil bli utarbeidet de nærmeste ukene.

 

 

 

 

Siste nytt