Publisert: , Oppdatert:

Øvelse, øvelse! Stor skipskollisjon utfordrer beredskapen i vest

Statoil, Kystverket og det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) i Bergen tester denne uka hvordan de sammen håndterer en stor skipsulykke.

Innsatsleder fra IUA Bergen, Johnny Breivik, briefer mannskapet sitt for årets store oljevernøvelse, inne på stabsrommet ved Bergen Hovedbrannstasjon.

– I denne øvelsen skal vi spille hverandre gode, sier han.

Dette er scenario for øvelsen: "Hurtigbåten Sognerask har kollidert med MS JBIEBER som ligger for anker nordvest av Fonnes, ved Mongstad utenfor Bergen. Dette skjedde kl. 0515, 9. mai. Hurtigbåten har gått for egen maskin til kai i Slørvåg, mens MS JBIEBER har sunket, og lekker en stor mengde olje. Det er beregnet at den har 600 m3 rålolje om bord"

Den årlige øvelsen i Bergen blir gjennomført over to dager, tirsdag og onsdag. Øvelsen følger avtalen som skal sikre godt samvirke mellom Kystverket, IUA Bergen region, Statoil Mongstad- og Stureterminalen ved en sjøulykke som medfører oljeutslipp.

Øvelsen går over to dager, der første del er en diskusjonsøvelse mellom partene, mens dag to innebærer en fullskalaøvelse med sjøgående fartøy fra alle parter - som ved en reell hendelse.

Her kan du se flere bilder fra øvelsen til sjøs, på land - og som diskusjonsøvelse.

Responsen på første dag var tydelig fra personell fra Statoil, IUA Bergen og Kystverket.

Her ble det uttrykt hvor viktig det er å treffe hverandre og bli kjent med den enkelte fra andre etater. Dette er viktig både ved øvelse og i en reell situasjon. Bekreftelser og gjennomgang av ting som sjelden gjøres - og observasjon av felles svar på samme problemstillinger ved ulike stabsbord blir løftet fram av deltakerne.

– Det gir ringer i vann-effekt å ha slike diskusjonsøvelser, sier kapteinløytnant Jon Skålheim, som er skipssjef ved kystvaktskipet KV Tor.

– Det er fint å sitte i samme rom, lufte problemstillinger med ulike svar og valører, det er nyttig, sier Lars Petter Wilson fra Kystverket.

Siste nytt