Publisert: , Oppdatert:

Styrker oljevernet i isfylte farvann

Kystverket har signert leveranse av mer hardføre lensesystemer for bruk i isfylte farvann. Nå får oljevernberedskapen på Svalbard, i Varangerfjorden og i Oslofjorden tilgang til mer hardføre lensesystemer. – Et viktig steg for oljevernberedskapen i Arktis, sier skipssjef Endre Barane på KV Svalbard.

Kystverket har nå investert i tre nye lensesystemer for bruk i isfylte farvann. Det vil bli montert på kystvaktskipet KV Svalbard, i tillegg til at det blir plassert systemer i oljeverndepotene til Kystverket i Vadsø og i Horten.

Leder for Kystverkets Beredskapssenter, Helge Munkås Andersen, signerte nylig kontrakt med salgs- og prosjektsjef Henrik Jensen fra DESMI i Danmark.

– Planlagt ferdigstillelse fra produsent er august-september, da er også opplæring i bruk for mannskap om bord på fartøyet en viktig del av leveransen, sier Munkås Andersen. Hardført og robust Det forsterkede utstyret blir tilgjengelig fra høsten 2017, og blir en viktig ressurs for oljevernberedskapen i havområdene rundt Svalbard, i Varangerfjorden og i Oslofjorden.

– Valget av lenseduk er mer robust i de nye systemene, og tåler mer hardført klima enn andre materialvalg Kystverket har i sine ordinære lenser, sier senioringeniør Magne Berg, som følger opp leveransen fra tilbud til montering og opplæring fra Kystverkets side. Den nye utstyrspakken med lensen veier opp mot det dobbelte av tilsvarende utstyr uten den samme forsterkede lenseduken, noe som forteller om hvor robust det nye systemet er.

Fra land i Vadsø og Horten

– Lenseystemet er i utgangspunktet ment om bord på fartøy som arbeidsplattform for inn/ut setting og lagring. I tillegg kan systemet benyttes uten støtte fra fartøy, for å kunne bli satt ut fra bryggekant og liknende, sier Berg. Det siste vil bli praksis ved depotene i Vadsø og Horten, mens depotet til Kystverket på Svalbard vil få tilgang til KV Svalbards nye lensesystem når det ikke befinner seg om bord.

Viktig steg for oljevernberedskapen i Arktis

Skipssjef på KV Svalbard, orlogskaptein Endre Barane, setter pris på Kystverkets fokus på oljevernberedskap i nordområdene og Arktis.

– Ved å få om bord større og mere robuste oljelenser, vil Kystvakten være i stand til å kunne håndtere et utslipp i hele Svalbards territorialfarvann. Med tanke på økt aktivitet av fartøy rundt hele Svalbard i sommerhalvåret, og Norges forpliktelser gjennom internasjonale fora, som blant annet som medlem i Arktisk Kystvakt Forum, er dette et viktig og riktig steg innen oljevernberedskapen i Arktis. Den nye hardføre lensesystemet som Kystverket har gått til innkjøp av vil være et viktig bidrag i denne sammenhengen, sier Barane. Skipssjefen berømmer samarbeidet mellom Kystverkets Beredskapsavdeling og Kystvakten, som har pågått siden begynnelsen av 1990-tallet.

Faktalenker:

Siste nytt