Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Bare til pynt? Hva betyr rød lysbøye ved et moloarbeid?

I innseilinga til Mehamn la Kystverket ut ei rød lysbøye i sommer. Enkelte tror denne bøya bare er til pynt. Har Kystverket begynt med kystdekor?

Kystverket startet tidlig i høst arbeidet med den nye moloen på Hamnes, som skal skjerme havna i Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark bedre mot tungsjøen fra nord. For å få bygd Hamnes-moloen trengs det mye stein - totalt cirka 86 000 kubikkmeter. Å få fylt på all denne steinmassen tar tid.

Arbeid pågår
Dybden er i dag over 30 m på det meste, og det er fram til nå fylt ut i overkant av 30 000 kubikkmeter steinmasser Dette innebærer at dybden på enkelte steder allerede nå knapt er 2 m på fjæresjø, og blir stadig grunnere. Den røde lysbøya er derfor satt ut for å si fra om at ferdsel ikke skal foregå på denne siden av bøya. Det vil pågå anleggsarbeid her fram til utpå våren. Bøya framgår også i oppdaterte kart. Rød farge tilsier at denne skal være på babord side inn fjorden. I dette tilfellet betyr det passering på sørsiden av bøya. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Dette er lateralmerker - de indikerer hvilken side man skal passere på. Rødt merke viser babord side. Grønt merke viser styrbord side.

 

Ulykker og nesten-ulykker
Både havna og moloentreprenøren Alf Brekken Drift AS har registret flere båt-passeringer på feil side av lysbøya - rett gjennom anleggsområdet. Kystverket har sett tilsvarende tilfeller både i Berlevåg og i Honningsvåg der flere fartøy i anleggsperioden har blitt stående tørt på moloen. Dette har gitt skader både på fartøy og stolthet.

- Bøya er absolutt ikke til pynt, forsikrer, Arnt Edmund Ofstad, senioringeniør i Kystverket.

Dette er et problem også andre steder langs kysten. Kystverket ber alle fartøy respektere merkingen og holde seg på trygg side i leden.

- Noen båteiere tror kanskje at de flyter over uansett, men det kan fort ikke stemme. Ikke kjør på gammel vane, lyder oppfordringen fra Kystverket.

Forbedringsarbeid i tre trinn
Moloen som nå bygges er andre byggetrinn av i alt tre trinn.

Trinn 1:
I 2012 ble første byggetrinn gjennomført med ny molo på Vardholmen, bygd av kommunen, med tilskudd fra Kystverket.

Trinn 3:
Det er i dag ikke tilstrekkelig dybde til at større fiskefartøy kan levere fangst uavhengig av tidevann i havna. Manøverarealet er heller ikke tilstrekkelig stort og dypt for Hurtigruten til å snu i havna på fjære sjø. Det kan det oftere bli behov for etter at ny molo er bygd. Siste byggetrinn er derfor å utdype havna, for bedre å kunne utnytte de arealene som nå blir godt skjermet. Det er usikkert når siste byggetrinn kan realiseres, selv om utdyping i Mehamn er beregnet til en av de mest lønnsomme investeringene i fiskerihavner. Tiltaket er avhengig av midler disponert gjennom Regjeringens prioriteringer i Nasjonal Transportplan.


Kontakt:
Prosjektleder Tone Sivertsen
Kystverket, Senter for utbygging
tlf 950 20 544

Arnt Edmund Ofstad
Kystverket, Region Troms og Finnmark
tlf 977 59 313

Siste nytt