Publisert: , Oppdatert:

Forbedret strømvarsel for Saltstraumen

Strømvarslet for Saltstraumen har de siste månedene både fått en del oppmerksomhet og tilbakemeldinger fra brukere. Derfor har vi nå gjort noen utbedringer for å imøtekomme disse.

Sterke strømmer går gjennom sundet Saltstraumen sør for Bodø. Foto: Innovation Norway.

Den største endringen er at varslet nå går ei uke fram i tid. Et panel på venstre side gjør det også enklere å manøvrere seg fremover i tid.

Strømvarselet for Saltstraumen er laget for å gi et varsel om når strømmen har en hastighet på under 3 knop i forbindelse med strømsnu. De blå søylene på tidslinjen angir disse tidsperiodene. Dere velger hvilken dag det ønskes varsel for og så vises dette i kurven. Under kurven er det en tekstlig liste over strømsnu og strømmens maksimalhastighet.

For de første dagene fram i tid er det tatt med væreffekter som vind og vannføring i elvene. For siste del av varselet er ikke disse væreffektene med og varslet kan være mer unøyaktig. Dette er angitt ved at kurven går over til å bli stiplet.

Strømvarselet finnes på https://www.barentswatch.no/saltstraumen/ og fra forsiden til BarenentWatch.no - velg flere tjenester og Saltstraumen.

Tjenesten er utviklet av Kystverket, BarentsWatch og Polytec. Varselet baserer seg på kjente og velutprøvde faktorer som påvirker hvor sterk strømmen er og hvordan den beveger seg.

Siste nytt