Publisert: , Oppdatert:

Fornyer og forsterker samarbeidet

Kystverket og Petroleumstilsynet fornyet samarbeidsavtalen dem i mellom i etterkant av deres årlige beredskapsøvelse Myndex.

Det ble signert en fornyet samarbeidsavtale mellom Kystverket og Petroleumstilsynet like etter gjennomføringen av årets felles øvelse Myndex.

Etter å ha blitt utfordret med hvordan de to etatene ville håndtere en alvorlig hendels en i miljøsårbare områder i nord, ble behov for hva som fortsatt trengs å trenes på avdekket – og hvilke områder samvirket mellom de to involverte etatene fungerer godt på.

Vektla kommunikasjon

–  Både erfaringen fra å øve sammen, og det daglige samvirket, bidrar til en styrket beredskap langs hele norgeskysten, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

Direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold, understreker hvor viktig det er å sikre god kommunikasjon i alle ledd.

– God kommunikasjon kan være avgjørende når en alvorlige hendelse rammer. Det handler både om kommunikasjonen mellom de ansvarlige myndigheter, innsatsledelse og ut mot publikum, sier hun.

Ser framover

I dette tilfellet gikk scenario ut på at en flytende oljeinstallasjon kolliderte med et frakteskip. Før øvelsen ble fjorårets øvelse oppsummert, med hvilke øvingsbehov som ble avdekket der. Etter årets øvelse ble det ytret ønske fra flere parter om at neste års øvelse gjerne kan handle om mindre alvorlige hendelser, med fokus på hvilke utfordringer det er å ha god kommunikasjon mellom etater, ulike ansvarsområder og ut til media og publikum.

Aktive observatører

En rekke observatører var invitert til øvelsen, her var både Samferdselsdepartementet og Miljødirektoratet aktive tilhørere. Spørsmål til håndteringen ble stilt både fra spillstaben og observatørene, med påfølgende diskusjoner i de ulike stabene.

Det var i et etatsstyringsmøte umiddelbart etter øvelsen at avtalen om et fortsatt samarbeid ble signert, av Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik og direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold.

– Det er en viktig nasjonal avtale mellom to beredskapsetater som er i dag re-signert, sier Slotsvik.

Siste nytt