Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Kystverket i forskningsprosjekt for nullutslipp

Sammen med Rolls-Royce, Color Line og Norled er Kystverket med i et forsknings og utviklingsprosjekt som skal få på plass nyskapende løsning for nullutslipp fra skip.

Sammen med Rolls-Royce, Color Line og Norled er Kystverket med i et forsknings og utviklingsprosjekt som skal få på plass nyskapende løsning for nullutslipp fra skip.

Prosjektet, som har fått navnet «Zero Emission Ferry» (Nullutslippsferje), har fått 5,9 millioner kroner i støtte fra ENRGIX-programmet til Forskningsrådet.

Prosjektet skal føre til et nytt elektrisk system som er billigere, gir bedre effektutnyttelse, mer stabil drift, enklere integrasjon – og mindre påvirkning på miljøet. Det er ingen liten oppgave om bord i et skip, som typiske har et hybridsystem som er tusen ganger større enn en hybriddrevet passasjerbil. 

Erfaringer med hybrid

Kystverkets nyeste fartøy, OV Bøkfjord, har miljøvennlig hybridløsning, og etaten har dermed god erfaring med bruk av batteri.

Neste fartøy, OV Ryvingen, er allerede under bygging. På Ryvingen er det lagt vekt på å videreutvikle hybridløsningen som ble introdusert med OV Bøkfjord. Batteripakken på det nye fartøyet vil være nesten fire ganger så stor som på Bøkfjord. Avtalen med verftet Fitjar mekaniske verksted omfatter også opsjon på ytterligere ett fartøy

– Vi er stolte over å være en del av dette programmet og ser fram til samarbeidet med de andre partnerne. Det er per i dag få selskap i verden som har mye erfaring med elektrifisering av skip, men vi fire i dette konsortiet er blant de mest erfarne. Kystverket har som etat en ambisiøs miljøstrategi. Nybyggene, fremtidige fartøy og deltakelse i FoU-programmer som dette er viktige bidragsytere til å sette vår miljøstrategi ut i live, sier Trond Røren, administrerende direktør for Kystverket Rederi.

Ambisjoner for drift og miljø

De fire partnerne i prosjektet skal realisere målsettingen ved å se på nye måter å sette sammen systemer for energilagring, energistyring, lading og energidistribusjon om bord.  Arbeidet er allerede godt i gang, og for de to fergeoperatørene i prosjektet handler det om å nå konkrete mål.

– Vår ambisjon er å stegvis redusere utslippene fra vår flåte av ferger og hurtigbåter, og bli den første norske operatøren med 100 prosent nullutslipp. Vi er godt i gang med elektrifisering på de korte strekningene, men venter på at teknologien skal modne nok til å kunne dekke lengre overfarter. Derfor er vi glade for å kunne bidra med våre erfaringer inn i dette prosjektet, sier Lars Jacob Engelsen, viseadministrerende direktør i Norled.

– Dette prosjektet er helt i tråd med vår miljøstrategi, der elektrifisering av flåten er sentralt. Vi ønsker å utnytte energien ombord bedre, reduserer driftstiden for maskinparken ombord og sørge for at vi får en større andel av energiforbruket vårt fra grønn landstrøm – i stedet fra fossilt brennstoff, sier Johann Martinussen, elektroinspektør, Color Line.

Eksportpotensiale

Rolls-Royce Marine er teknologipartneren i konsortiet, og vil bidra med både økonomiske og menneskelige ressurser. Målet er å utvikle et system som er kommersielt attraktivt for rederiene og samtidig mest mulig miljøvennlig.

– Hele systemet, eller komponenter av det, skal kunne brukes på både bilferger og cruiseferger. Norge er langt framme i arbeidet med grønn skipsfart og vi ser et internasjonalt eksportpotensiale i systemer som dette fremover, sier Sigurd Øvrebø, produktsjef for elektro- og energisystemer i Rolls-Royce.

Partnerne bak «Zero Emission Ship» representerer tre ulike driftsprofiler for skip, og deres erfaringer danner basis for teknologien som skal utvikles i dette prosjektet. ENERGIX-programmet stiller krav til praktiske resultater, og målet er å følge opp det toårige forskningsprogrammet med tre fullskala-installasjoner.

Fakta

ENERGIX

  • ENERGIX er et tiårig program, underlagt Forskningsrådet, som startet i 2013.
  • Programmet skal gi ny kunnskap som fremmer en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet, med mer fornybar energi, mer energieffektive løsninger, økt integrasjon mot Europa og økt behov for fleksibilitet.
  • Programmet dekker både det stasjonære energisystemet og miljøvennlig energi i transport.

Siste nytt