Publisert: , Oppdatert:

Øvde på å tømme olje fra havarist til havs

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Her ser du bilder fra en øvelse utenfor Stavanger, der et havarert fartøy skulle entres og tømmes for olje, uten at forurensning eller personskader oppstår. Det krever en innsats og et godt samarbeid mellom Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, bergingsfartøy og bergingsselskap.

Kystverket har også ansvaret for at det blir iverksatt tiltak overfor skip som utgjør en fare for akutt forurensning.

Øvde på unntaket

Eksempler på tiltak er: Nødslep, nødlossing og strandsetting av havarist. Vanligvis vil et rederi ta ansvar for at et havarert fartøy blir tømt for olje. Derfor er det unntaket som blir øvd på her – hva som skjer dersom det er nødvendig med nødlossing, og en reder ikke tar ansvar for dette.

Se bildene her.

På bildene over er det nødlossing som øves på, en novemberdag til havs utenfor Stavanger. I slike situasjoner bistår Sjøfartsdirektoratets aksjonsinspektører Kystverket med råd og veiledning. Kystverket har også et nært samarbeid med Forsvaret, som oftest ved Kystvakten, når det oppstår fare for akutt forurensning fra skip.

Komplisert operasjon til havs

– Takket være god innsats, basert på felles forståelse for oppgaven, og gode samarbeidsavtaler, kan vi øve på kompliserte operasjoner til sjøs, sier seniorrådgiver Lars Petter Wilson fra Kystverket. Han hadde ansvaret for den overordnede koordineringen fra Kystverkets side (nødlossekoordinator).

Les mer om Kystverkets ansvar og rolle her ved fare for akutt forurensning her, og om vår beredskapsvakt her.

Høstens nødlosseøvelse begynte med en diskusjonsøvelse rundt en hendelse der et havarert skip må tømmes for oljeprodukter. Hvilken rolle, og hvilke oppgaver har Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og de private slepe- og bergingsressursene. Hvordan leves avtaleverket ut i praksis, ved en hendelse?

– Ved øvelsen gir vi deltakerne anledning til å teste egne planer, følge opp tidligere erfaringer, og trene arbeidsrutiner på og ved en havarist, forklarer Wilson.

Spesialprodusert for helikopterløft

Blant mye utstyr, noe velbrukt og annet nytt, ble det også testet ut utstyr som er spesialprodusert for å bli fraktet ut til havarist med helikopter.

– Dette viste seg å fungere helt etter planen, sier Ola K. Jordheim, ansvarlig for logistikk i øvelsen.

Evaluering fra alle parter vil bli samlet inn og vurdert i de kommende ukene.

Her kan du se Kystverkets Kurs- og øvelseskalender, og lese om våre kurs og opplæringstilbud.

 

Fakta

Visste du at...

 • Kystverket har 9 systemer for nødlossing av bunkersoljer plassert på de statlige beredskapsdepotene langs kysten.
 • Et system er plassert i det statlige beredskapsdepotet i Longyearbyen, Svalbard.
 • I tillegg er det plassert ut systemer for nødlossing om bord på utvalgte kystvaktfartøy.
 • Kystverket har en beredskapsavtale med Sjøfartsdirektoratet om maritim bistand ved uønskede hendelser til sjøs. Avtalen finansierer en vaktordning for aksjonsinspektører, som raskt kan mobiliseres for å bistå Kystverket.
 • Kystverket har for tiden ingen beredskapsavtale med private leverandører om nødlossetjenester. 

Involverte i Nødlosseøvelsen:

 • Kystverket
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Buksèr og Berging
 • Subsea Supporter som nødlosseplattform
 • Wilson Alicante, simulert havarist.

Øvelsen strakk seg over tre dager, fra skrivebordsøvelse til fullskalaøvelse på sjøen.

Utstyr som ble testet:

 • Kystverkets bunkersoljepakker
 • NOFI Current Buster 6, testet som nødlossemateriell
 • Nytt håndteringsustyr for nødlossing levert av H. Henriksens mekaniske verksted og Aker Seil.

Viktige roller i øvelsen, eller ved en tilsvarende operasjon:

 • Innsatsleder havarist
 • Nødlossekoordinator
 • Aksjonsinspektør fra Sjøfartsdirektoratet (maritim bistand)
 • Bergingsleder/nødlosseleder – Buksèr og Berging (eller andre bergingsselskap)

Siste nytt