Publisert: , Oppdatert:

Norsk AIS-satellitt trolig gått tapt

Russisk rakett sviktet under oppskyting.

Kystverket og Norsk Romsenter skjøt opp AISSat-3 klokken 06.41 i dag tidlig. AISSat-3 var medpassasjer på Sojus-raketten der hovednyttelasten var den russiske meteorologisatellitten Meteor.

Den første delen av oppskytingen var vellykket, men informasjon fra russerne antyder at sistetrinnet ikke har virket som det skulle.
Norsk Romsenters vurdering er at det per nå er lite sannsynlig at AISSat-3 vil komme inn i en operasjonell bane.

Femte AIS-satellitt

AIS-SAT 3 er den femte av Kystverkets AIS-satellitter, og den tredje rene AIS- satellitten, som var planlagt å forsyne Norge med maritim trafikkovervåkning til havs. Alle de fire tidligere oppskutte, er fortsatt i drift. AIS-SAT 3 skulle erstatte sine forgjengere 1 og 2, som har gjort tjeneste i rommet siden henholdsvis 2010 og 2014. AIS-Sat 1 er 3,5 år på overtid, og AIS-SAT 2 et halvt år over forventet levetid.

AISSat-3 er i sin helhet finansiert av Kystverket. Kystverket er selvassurandør.

Et slikt oppskytingsforsøk innebærer høy risiko, og et slikt utfall er en av flere mulige utfall. Kystverket har fire AIS-satellitter i drift, der alt har vært vellykket. Norsat 1 og 2 og AIS-Sat 1 og 2. Den norske maritime overvåkningen til havs vil fungere godt til tross for tapet. En ny satellitt Norsat – 3. er under bygging. Med plan om å settes i bane i 2019/2020.

– Ved å ha flere AIS-satellitter operative samtidig, blir vi mindre sårbare for teknisk feil, forklarer senioringeniør Bjørnar Kleppe i Kystverket.

– Samtidig får vi hyppigere oppdateringer; og dermed et enda bedre og mer korrekt trafikkbilde.

Eget romprogram

Kystverket er eneste sivile norske etat med eget romprogram. Satellittene gir viktig informasjon som posisjon, identitet, fart, kurs, navigasjonsstatus og destinasjon, som Kystverket bruker i sine sjøtrafikksentraltjenester. Informasjonen deles videre med Hovedredningssentralene, Politi, Toll, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Sysselmannen med flere. Dataene gjør slik nytte for mange offentlige myndigheter.

– Norge har store havområder. Det er viktig for oss å gjøre det vi kan for å ivareta sjøsikkerheten også til havs, sier avdelingsdirektør ved Kystverkets Hovedkontor Arve Dimmen. Satellittene våre gir oss muligheten til å ha god oversikt over hva som foregår langt til havs, utenfor rekkevidden til overvåkningsstasjoner på land.

– Denne feilen med rakettoppskytingen understreker at det er risiko forbundet med alle rakettoppskytinger, sier Bo N. Andersen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Kostnadene er fra norsk side rundt 18-19 millioner kroner.

Informasjon fra Kystverkets AIS ble åpnet for publikum i september 2016.

Kontaktpersoner

Bjørnar Kleppe
senioringeniør Sjøsikkerhetsavdelingen,
Kystverkets Hovedkontor
Tlf. 95190595

Bo N. Andersen
administrerende direktør
Norsk Romsenter
Tlf. 900 92 490

Siste nytt