Publisert: , Oppdatert:

Informerte lokale myndigheter og fiskerlaget om dumpefelt Skagerrak

Krigsvrakene med kjemiske stridsmidler på bunnen av Skagerrak har vært gjenstand for omfattende undersøkelser siden 1989. Nylig fikk Fiskerlaget Sør oppdatert informasjon sammen med offentlige, berørte etater.

Informasjonsmøtet ble avholdt sist onsdag ved regionkontoret til Kystverket i Sørøst i Arendal, som ligger omkring 20 nautiske mil fra dumpefeltet i Skagerrak. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har på vegne av Kystverket foretatt undersøkelser med FFIs autonome undervannsfarkost HUGIN i dumpefeltet.

Undersøkelser har pågått siden 1989, fordi syv britiske og syv amerikanske konvoier dumpet utrangerte skip lastet med de tyskproduserte kjemiske stridsmidlene i Skagerrak etter krigen. Dette skjedde til store protester fra norske myndigheter og lokale fiskere. Nå er det nettopp disse som får den siste oppdaterte kunnskapen om vrakenes tilstand og risikovurderinger knyttet til lasten.

Vil oppdatere kart

Det har blitt avdekket 54 vrak i havdypet i Skagerrak, hvorav 36 er relatert til dumpingen av kjemiske stridsmidler etter andre verdenskrig. Skip som ikke var sjødyktige ble slept ut til et bestemt felt, og deretter senket. Bildene viser at noen ble skutt i stykker under senkningen, og at store mengder vrakdeler og ammunisjon er spredt på sjøbunnen rundt enkelte vrak.

Gjennom arbeidet FFI har gjort, med støtte fra Kystverket, er det avdekket at det opprinnelige dumpefeltets posisjoner var tilnærmet ubrukelige. Nå er kunnskapen om vrakene langt bedre og dumpefeltets grenser skal derfor oppdateres i sjøkart og nautiske publikasjoner.

Ny informasjon til fiskere

– Det gjenstår noe analysearbeid. Vi har ikke avdekket så mye nytt i forhold til hva tidligere undersøkelser har vist, men vi har ny informasjon som er viktig dersom noen skulle komme i kontakt med de kjemiske stridsmidlene, sier prosjektleder Hans Petter Mortensholm i Kystverket.

Her finner du veiledningen til norske fiskere ved funn av kjemiske stridsmidler.

Han legger til at det undersøkelsene klart viser, er at skipene som ble dumpet etter andre verdenskrig ligger så dypt at det er lite fiskeaktivitet i området. Det viser AIS-data, samt de svært skarpe bildene som Hugins avanserte sensorer har avdekket.

På dypt vann i Skagerrak

Dette står i kontrast til forholdene for dumpede vrak i Østersjøen, der de ligger på betydelig grunnere vann. Her har fiske ført til at kjemiske stridsmidler har blitt med fangsten opp, og at fiskere og havnearbeidere har kommet i kontakt med det.

– Selv om vi ikke vet nøyaktig hvor mye av hvilken type stridsmidler de ulike fartøyene hadde, har vi informasjon om hvilke stridsmidler som er dumpet i Skagerrak. Kystverket er mest opptatt av arsenholdig materiale med tanke på miljøet, sier han

Last ned "Fakta om dumpet kjemisk ammunisjon", fra FFI.

Fakta

UNDERSØKELSER 1989 – 2016:

  • 15 mulige vrak ble lokalisert av FFI i et område på 16 km x 8 km i 1989 ved bruk av sidesøkende sonar
  • Fem av disse vrakene ble inspisert i 1989 med en ROV. Vannprøver ble samlet inn og analysert 
  • Fire av de samme vrakene ble inspisert igjen i 2002 med ROV. Vann- og sedimentprøver ble samlet inn og analysert
  • Omkring 1/3 av det aktuelle området ble gjennomsøkt ved hjelp av en autonom undervannsfarkost (HUGIN) i 2009 for å finne flere vrak. Ingen vann- eller sedimentprøver ble samlet inn
  • En ny og bedre undersøkelse ble gjennomført i det relevante området med HUGIN i 2015-2016

 

Siste nytt