Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

Kystverkets handlingsprogram 2018 - 2029 ut på høring

Kystverket har utarbeidet et forslag til handlingsprogram, som er en konkretisering av Kystverkets planer for 2018 - 2029. Handlingsprogrammet er sendt ut på høring. Høringsfrist er 1. januar 2018.

Grunnlaget for planene er tiltak omtalt i Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018 – 2029 og i Meld.St. 35 (2015-2016) På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap  mot akutt forurensning.

Samferdselsdepartementet har gitt retningslinjer for utarbeidelse av handlingsprogrammet. På bakgrunn av disse har Kystverket utarbeidet konkrete investeringsplaner med årlige budsjetter for første seksårsperiode 2018 – 2023, mens siste seksårsperiode 2024 – 2029 presenteres samlet. Prioriteringer og tiltak følger Kystverkets målstruktur, og er knyttet til hovedmålene Framkommelighet, Transportsikkerhet, Klima og miljø og Beredskap mot akutt forurensning.

Forslaget til handlingsprogram er sendt ut på åpen høring. Høringsfrist er 1. januar 2018. 
Høringsinnspill skal sendes på e-post til post@kystverket.no  Merk e-posten med "Høringsinnspill til Kystverkets handlingsprogram".

Det endelige handlingsprogrammet skal være klart innen 1. februar 2018.

Spørsmål om dokumentet og høringsprosess kan rettes til seniorrådgiver Beate Hundnes, Tel: 70231047, Mob: 93677608.

Siste nytt