Publisert: , Oppdatert:

Storfjorden nytt testområde for autonome skip

Storfjorden på Sunnmøre er nytt testområde for fjernstyrte og autonome skip, etter at Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og GCE Blue Maritime har signert avtale. 

Kart over Storfjorden, med utplassering av sensorer og instrumenter. Fra og med 29. september 2017 er området godkjent testarena for autonome fartøy.

– Grader av autonomi for nærskipsfarten vil bli en realitet innen kort tid, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.
– Da er det viktig at også myndigheten bidrar til at Norge deltar i utviklingsarbeidet. Kystverket deltar i denne utviklingen for å lære, og for å bidra med vår kompetanse. Ved å være en av de første landene til å drive uttesting i fullskala, har vi muligheten til å påvirke både regelverk og standarder for fremtiden, også internasjonalt, understreker hun.

Nært testområdet i Storfjorden finnes 14 skipsverft og 20 rederier. Området brukes allerede av verftene til testing av fartøy. Området blir nå viktig for fullskala testing for internasjonale og nasjonale bedrifter innen maritim og marin teknologiutvikling. I testområdet er der åtte fergestrekninger, en del oppdrettsanlegg, i tillegg til vanlig nærskipsfart og fjordturisme. Trafikkbildet er derfor representativt, og gir et realistisk bilde når ny teknologi skal prøves ut.

Styringssystemer og sensorteknologi både på land og om bord er sentralt i utviklingen av autonome løsninger. Sensorer for måling av vind og strøm finnes allerede i området Hareid Sulesund. Flere vil settes ut.

Til nå er Trondheimsfjorden testområder. Nye sjøstrekninger vil komme til om kort tid, for å legge til rette for uttesting av nye konsepter og fullskalaprogrammer relatert til autonome fartøy. 

Siste nytt