Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Mer enn å fjerne oljesøl

For å sikre en god oljevernberedskap må det også øves på de «usynlige» delene av en oljevernaksjon. I etterkant av storøvelsen SCOPE 2017 arrangerte derfor Kystverket to øvelser med fokus på nødhavner og refusjon av kostnader.

Det var knyttet stor interesse til Kystverkets to skrivebords-øvelser om mindre synlige deler av oljevernberedskapen. (Foto: Kystverket)

En skipskollisjon som medfører betydelig forurensning vil sette i gang en rekke prosesser og aksjoner hos både kommunale, statlige og private aktører. Ulike faktorer kan i stor grad påvirke utfallet både før, under og etter selve ulykken. Med utgangspunkt i scenarioet som ble brukt i SCOPE 2017 ble det derfor gjennomført to skrivebords-øvelser i samarbeid med EU-kommisjonen og EMSA (European Maritime Safety Agency).

Bruk av nødhavn

Den ene øvelsen tok for seg utfordringer knyttet til bruk av nødhavn. Dette var den tredje øvelsen i EU- sammenheng, som baserer seg på bruk retningslinjene som beskriver hvordan myndigheter, EU og andre involverte parter bør samarbeide ved håndtering av skipshendelser hvor det er behov for bruk av nødhavn. Retningslinjene inneholder praktiske beskrivelser om hvordan best håndtere slike hendelser, selv om de oppstår på det åpne hav.

For å gjøre øvelsen så realistisk som mulig deltok representanter fra skipsforsikring, klasseselskap og bergingsselskap i øvelsen. Disse spilte seg selv og bidro til en effektiv og smidig håndtering av hendelsen. Foruten representanter fra den maritime industrien deltok land fra hele EU i øvelsen, samt representanter fra EU kommisjonen og EMSA.

Ansvarsforhold, kravsikring og refusjon av kostnader

Temaet for den andre øvelsen tok for seg behovet for å avklare hvem som har ansvar for ulykken og sikre at staten får igjen kostnaden for aksjonen. Skrivebords-øvelsen ble organisert i samarbeid med medlemmer fra en arbeidsgruppe ved det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA (European Maritime Safety Agency). 

44 ansatte fra ulike myndigheter med ansvar for aksjoner mot akutt forurensning til sjøs i Europa, i tillegg til representanter for EMSA, oljeskadefondet IOPC Funds og The International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) deltok på øvelsen.

I løpet av begge øvelsene ble det identifisert flere områder med potensial for ytterligere samhandling, avklaring og opplæring. Kystverket vil jobbe videre med dette temaet både nasjonalt og internasjonalt.

Fakta

Nødhavn: En havn som anløpes når været er for farlig for fartøy, last og mannskap, når sykdom gjør det nødvendig å landsette folk, når forsyningene slipper opp eller når det inntreffer skader som ikke kan repareres om bord.

Statlig aksjon og refusjon av kostnader: Kystverket kan ved behov gjennomføre tiltak på vegne av ansvarlig forurenser og kreve refusjon for kostnadene som pådras under aksjonen. Prinsippet om at forurenser betaler er et internasjonalt anerkjent prinsipp.

Siste nytt