Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Brevik sjøtrafikksentral har fått toppmoderne lokaler

Kystverkets eldste sjøtrafikksentral har tatt i bruk nytt overvåkingssystem og nye lokaler. Mandag 25. september ble den operative driften av Brevik sjøtrafikksentral flyttet til nabobygget.

Den 39 år gamle sjøtrafikksentralen er den siste av Kystverkets fem sentraler som nå har gjennomført en omfattende fornyingsprosess, med etablering av nye overvåkingssystemer og nye, moderne lokaler.

– Vi får en helt annen hverdag med nytt og bedre teknisk utstyr som er mer pålitelig. Dette er en etterlengtet overgang for oss. Den gamle sentralen hadde teknisk utdaterte systemer som var svært krevende å vedlikeholde, sier sjøtrafikksentralsjef Per Einar Johnsen.

Trygger innseilingen til Brevik

Brevik sjøtrafikksentral overvåker og regulerer skipstrafikk i innseilingen til Brevik og bidrar til effektiv sjøtransport og forebygger uønskede trafikksituasjoner. I sitt tjenesteområde klarerer sentralens 13 trafikkledere til sammen ca. 9000 skip i året, deriblant anløp til industriparkene ved Rafnes og Herøya. Hver måned gjør sentralens trafikkledere rundt 45 inngrep i trafikken for å unngå uønskede situasjoner i sitt tjenesteområde. Sentralen har da spesielt fokus på gasstankere og andre fartøy som går med farlig last.

– En sjøtrafikksentral er en risikoreduserende faktor som gjør at vi kan leve opp til målsettingen om sikker og effektiv skipstrafikk. Man teller antall ulykker, men ikke de gangene det går bra. Hvis sjøtrafikksentralen avverger en større ulykke, kanskje ved å holde igjen et fartøy for å unngå en risikofull møtesituasjon, så har kostnadene ved å ha en sjøtrafikksentral tjent seg inn mange ganger, mener Johnsen. 

Har fått moderne systemer

Ved flytting til nye lokaler, har sentralen tatt i bruk det nye overvåkningssystemet C-Scope som viser all sensordata i ett felles system. Systemet støtter trafikklederens oppgaver på en bedre og enklere måte enn før. Sofistikerte alarmer åpner for at man kan identifisere potensielt risikofulle trafikksituasjoner raskere og tidligere. Det kan legges inn ulike alarmkriterier som fartøystyper, fart og vindstyrke, forhold som kan være medvirkende faktorer når uønskede trafikksituasjoner oppstår. Sentralen har også fått egen AIS basestasjon som dekker innseilingen til Brevik og Herøya.

Utover høsten og på nyåret fortsetter arbeidet med å oppgradere sentralens tekniske utstyr. Om kort tid blir det satt opp en ny radar i tillegg til den som allerede er etablert i innseilingen fra Skagerrak. Den nye radaren skal dekke innseilingen helt inn til Brevik. Neste år skal det settes opp en tredje radar for å dekke ankringsområdet i Frierfjorden like ved industrihavnene på Rafnes og Herøya. I tillegg skal sentralens ti overvåkningskameraer byttes ut med nye og VHF-systemet utbedres.

Fakta

Fakta om Brevik sjøtrafikksentral:

 • Ligger ved Brevikstrømmen i Porsgrunn kommune og dekker innseilingene til det omfattende industriområdet i Grenland, hvor store deler av skipstrafikken består av gasstankere og fartøyer med annen farlig last.
 • Kystverkets eldste sjøtrafikksentral, etablert i 1978 som en følge av petrokjemiutbyggingen på Rafnes.  
 • Ansvarlig for navigasjonsvarslingstjenesten NAVCO som årlig sender ut ca. 1000 navigasjonsvarsler til skipsfarten.
 • Ansvarlig for brukerstøtten til det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway

Fakta om sjøtrafikksentraltjenesten:

 • Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bedre sjøsikkerheten og verne miljøet i kystsonen.
 • Tjenesten utøves på bakgrunn av internasjonale retningslinjer og er regulert i Sjøtrafikkforskriften.
 • Overvåker områder hvor skipstrafikk medfører høy ulykkes- og miljørisiko.
 • Håndhever seilingsregler i farvann langs kysten.
 • Gir navigasjonsassistanse og nødvendig nautisk informasjon til sjøfarende.
 • Overvåker skipstrafikk ved hjelp av overvåkings- og kommunikasjonssystemer som radar, land- og satellittbasert AIS, VHF samband, meteorologiske sensorer og videokamera.
 • Sjøtrafikksentraltjenesten utføres av Kystverkets fem sjøtrafikksentraler i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø.

Siste nytt