Publisert: , Oppdatert:

Klart for Kyst- og havnekonferansen

Kystverket Troms og Finnmark inviterer 19. og 20. september til den årlige Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg – en konferanse der status og utvikling for nordområdene settes på dagsorden. Fristen for å melde seg på går ut i morgen, torsdag 14. september.

– Kyst- og havnekonferansen har blitt en viktig møteplass for aktører med aktivitet og interesser i sjø. Konferansen er en innspillsarena for aktørene til Kystverket, om hva som er viktig i fremtiden. Vi i Kystverket ser også denne gang frem til å være vertskap for konferansen i Honningsvåg, med mange interessante tema på dagsorden, forteller regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket.
 
I år tar Kystverket temperaturen på næringsutviklinga i nord. Hva er status på våre viktige næringer langs kysten, og hvilke nye næringer kommer til? Hvordan påvirker dette våre sjøområder og havner, og hvilke krav settes til maritim infrastruktur? Hva kan Kystverket gjøre for å møte denne utviklingen? Betydningen av Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 vil være et sentralt tema på konferansen. I etterkant av konferansen arrangeres tre brukerforum med temaene forvaltning av havområdene, nautisk og ISPS.

Kontaktperson:
Regiondirektør Jan Morten Hansen

Siste nytt