Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Automatisk strømvarsel på plass i Saltstraumen

Saltstraumen er ufarbar utenom tiden for strømskifte for mindre båter og fartøyer. Nå er dette den første strømmen i landet som får strømvarsel. Automatisert strømvarsling gir skipsfarten enkel og rask tilgang til viktig informasjon om strømforholdene til enhver tid.  

Saltstraumen
Saltstraumen. Foto: Eivind Rinde, Barentswatch

– Automatisert strømvarsel er en del av moderniseringen og kvalitetssikringen av våre informasjonstjenester langs hele kysten, opplyser senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket Vest.

Tidspunktet for når strømmen snur og står stille har i over ett år vært varslet gjennom tjenesten Strømvarsel for Saltstraumen på BarentsWatch sine nettsider

– Systemet er testet grundig ut. Etter innspill fra sjøfarende justerte vi strømvarselet i vår, slik at det nå også inkluderer strømslakk, tidsvinduet med mindre enn tre knop strøm. For oss er det viktig at strømvarselet viser riktig og pålitelig informasjon, og som bidrar til sikker passering av strømmen til rett tid, sier Klingsheim.

Dermed er det også slutt for Saltstraumen signalstasjon, men tjenesten på nett gir vel så god informasjon til sjøfarende. 

Økt kvalitet på varsel

Det automatiske strømvarselet i Saltstraumen oppdateres to ganger i døgnet og varsler to døgn frem i tid. Testing og utvikling av strømmodellen er basert på innspill fra statsloser som seiler om bord i lospliktige fartøy i Saltstraumen og visuelle observasjoner via webkamera.

Det varsles om strømhastighet og retning (ut/ inn fjorden). Tidspunkter for maksimal strøm ut/inn og strømstille blir også varslet særskilt i teksttabell. Strømhastighet for et gitt tidspunkt kan finnes ved å holde pekeren over grafen.

Varselet baserer seg på kjente og velutprøvde faktorer som påvirker hvor sterk strømmen er og hvordan den beveger seg. Modellen er en dynamisk modell som tar hensyn til væreffekt på vannstand, lokal vind og ferskvannstransport i de store vassdragene som løper ut i Skjerstadfjorden, og effekt av jordrotasjon. Tidspunktet for strømsnu kan av denne grunn avvike betydelig fra normalen.

Utbedres stadig

– Vi jobber stadig med å utbedre tjenesten. Det legges til rette for at informasjon om strømforhold kan kommuniseres til brukerne via pc, mobil eller nettbrett, sier Klingsheim.

Klingsheim legger til at Kystverket, basert på ytterligere innspill fra brukere, også jobber med å forlenge strømvarselet fra to dager til en uke frem i tid. I tillegg planlegges det å bli satt opp webkamera for å se tidevannsstrømmen og skipstrafikken, som også vil bli gjort tilgjengelig for sjøfarende som seiler gjennom Saltstraumen.

Tilrettelegger for sikker seilas

I dag trafikkeres Saltstraumen av større fartøy som går til havnene Misvær, Fauske, Finneid og Rognan. I tillegg går det fiskefartøy og trafikk til og fra oppdrettsanlegg i området. I perioden 2014 til 2016 registrerte Kystverket i meldingssystemet SafeSeaNet Norway totalt 170 seilaser gjennom Saltstraumen. For disse fartøyene er strømvarselet viktig for å kunne planlegge sikker seilas gjennom strømmen.

Det automatiserte strømvarslet er basert på strømmodeller hos UniResearch Polytec, som utvikler automatiserte bølge- og strømvarsler langs hele kysten. Modellen er internasjonalt anerkjent og brukt. 

Varselet er en videreføring av tjenesten Bølgevarsel og kan også nås derfra ved å klikke i ikonet i kartet.

Siste nytt