Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Støttefyllingen stabiliserer sjøbunnen ved U-864

Siden Kystverket etablerte støttefyllingen ved forskipet til U-864 for et drøyt år siden, har stabiliseringen av sjøbunnen under støttefyllingen vært overvåket.

Illustrasjon: Målinger viser at sjøbunnen ved U-864 har blitt mer stabil.

 I august gjennomførte NGI på vegne av Kystverket avlesning av setningsmålere på støttefyllingen og resultatene viser at stabiliseringen av sjøbunnen utvikler seg som forventet.  

Kontinuerlig overvåkning

Setningene blir kontinuerlig overvåket ved å måle vanndybden (hydrostatisk trykk) over støttefyllingen på to steder. Hydrostatiske trykkforskjeller grunnet variasjoner i tidevannstand, bølger, vanndensitet og barometrisktrykk blir kompensert ved å sammenligne målte trykk på fyllingen med referansedata registrert ved en identisk målestasjon som står på fast grunn like ved fyllingen.

Målinger av stabiliseringen vil avsluttes i årsskiftet 2017/2018 og målesensorene vil da fjernes.

Siste nytt