Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Nordisk møte om havnesikring

Hva er best practice når internasjonalt regelverk for havnesikring skal implementeres, var et av temaene som ble diskutert.

I forrige uke deltok representanter fra Kystverket på nordisk møte om havnesikring. På agendaen står felles problemstillinger rundt implementeringen av det internasjonalt havnesikrings-regelverket.

Arrangementet er en fin anledning til å utveksle erfaringer og synspunkter om fortolkning av regelverket og hva som er best practice

både innenfor og utenfor EU. I denne sammenheng ble deg også diskutert funn fra ESA’s og EU-kommisjonens inspeksjoner

-        På enkelte områder har vi ulike tilnærminger, og det å utveksle synspunkter og erfaringer er veldig nyttig, sier seniorrådgiver Andreas Breivik ved Hovedkontorets sjøsikkerhetsavdeling.

Sjøfartsdirektoratet, som har ansvar for å implementere regelverket på skipssiden deltar også på disse møtene. 

Møtet arrangeres årlig, og ble i år arrangert av Sverige. 
Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland deltar.

Kystverket var representert ved Sjøsikkerhetsavdelingens Gry Karlsen Lunde, Leif Jansen og Andreas Brevik. 

Fakta

Kystverket utgir nyhetsbrev om arbeidet med ISPS / havnesikring. 
Du finner det her

Ønsker du å stå på utsendingslisten for nye utsendinger, 
kontakt andreas.breivik@kystverket.no 

Siste nytt