Publisert: , Oppdatert:

Gasstanker gir større realisme for øvelse SCOPE 2017

Statoil og rederiet Solvang ASA stiller en 146 meter lang gasstanker til disposisjon for den internasjonale olje- og kjemikalievernøvelsen SCOPE 2017 i Skagerrak. Fartøyet har trafikkert det aktuelle området i 18 år – uten et eneste uhell.

Kystverkets prosjektleder, Stig Wahlstrøm, setter pris på at Statoil og Solvang ASA stiller gasstankeren til disposisjon for øvelsen. Foto: Solvang ASA

Det 146 meter lange skipet har seilt ukentlig i over 18 år fra Kårstø til Rafsnes uten uhell. Med skipets deltakelse får spesialtrente styrker en realistisk øvelse under SCOPE 2017. Dette gir maksimalt treningsutbytte for dem.

Satser på øvingsutbytte

Kapteinene om bord kommer begge til å være på broa for å få maksimalt utbytte av skipets deltakelse i øvelsen. Men dramatikken som vil utspille seg gjennom dagene med øvelse er noe både Statoil og Solvang ASA jobber aktivt for å unngå skal skje i virkeligheten.

Skulle en skipskollisjon likevel oppstå, skal de være best mulig sikret for å unngå skader på personell og miljø. Det ser begge aktørene verdien av, ifølge HMS-leder Ketil Johansen i Statoils markedsføringsenhet.

Det stilles heller ikke spørsmål til ekstra sikkerhetstiltak og kostnadene det kan medføre. Er en kaptein usikker og ønsker ekstra slepebåt, vil befrakter at slike tiltak settes inn.

Gjennomregulert bransje

– Vi som befraktere er opptatt av at tankbåtnæringen skal være gjennomregulert og kontrollert. På grunn av risikoen er det mange kontrollfunksjoner vi ser verdien av. Vi har for mye å tape dersom noe skulle skje, sier Johansen.

Statoil og Solvang ASA ser fram til den spennende øvelsen, som blir en øvelse i samarbeid og koordinasjon. Her blir Norges evne til både å be om og motta assistanse testet, når omfanget blir så stort at både ressurser fra naboland og EU må involveres.

Realistisk øvelse

Kystverkets prosjektleder, Stig Wahlstrøm, setter pris på at Statoil og Solvang ASA stiller gasstankeren til disposisjon for øvelsen.

– Det gir en realistisk øvelse i alle ledd. Vi har alt oljevernutstyr på plass, personell på plass, og skal øve gjennom flere skift i dagslys og nattemørke. Målet er at alle deltakende enheter og organisasjoner får styrket beredskapen sin gjennom øvelsen, sier Wahlstrøm.

Fakta

Hvem deltar i øvelsen?

Partnere

EU - European Commission         

Kystverket

Det danske forsvaret

Kustbevakningen i Sverige

Islands Miljødirektorat

IUA Telemark

Sørøst Politidistrikt

Andre samarbeidspartnere

Oslo Brann og redning

Bergen Brannvesen

Lokale brann og redningsetater

EMSA

Lokale havnemyndigheter

IUA Vestfold

Sivilforsvaret

Forsvaret

Havariekommando, Tyskland

Sjøfartsdirektoratet

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Telemark

Havarikommisjonen

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO)

Statoil Norge

Solvang ASA

DNV GL

GARD (P&I)

Skuld (P&I)

Norwegian Hull Club

DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Høgskolen i Sørøst-Norge

Siste nytt