Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Delte siste nytt fra en næring i endring

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Innovasjonskonferansen e-nav.no er i sitt fjerde år. På Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 7. september fikk 140 deltakere fra maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer et fullpakket program – 22 foredrag om siste nytt fra norsk utvikling, testing og innføring av e-navigasjonstjenester i maritim sektor. Konferansen presenterte en næring i endring.

Flere foredragsholdere påpekte at norsk maritim sektor står overfor store muligheter i lys av fremskritt som skjer innen e-navigasjon. Utvikling av e-navigasjonstjenester skaper behov for ny kompetanse og nytt regelverk som tilrettelegger for forskning og utvikling, og behov for å utvikle og fastsette nye standarder. Samtidig må datasikkerhet ivaretas som en del av utviklingen. Utvikling av autonom eller selvgående teknologi skjer i et raskt tempo og er en konsekvens av automatisering, progressiv teknologiutvikling og større krav til miljø og effektivisering.

– Vi er et lite land og det gjør det enklere å samarbeide på tvers av miljøer. Vi har et aktivt rederimiljø, proffe brukere som er villig til å teste nye løsninger, et forskning- og utviklingsmiljø som aktørene jobber tett med, og aktive myndigheter som tilrettelegger for innovasjon. Dette bidrar til å skape nye forretningsmuligheter. Vi er avhengig av å ha en møteplass for disse miljøene. Jeg er derfor glad for å se at konferansen vokser, sa Bjørn Åge Hjøllo, produktsjef for e-navigasjon hos NAVTOR AS.

Utviklingen skjer raskt

Verdens første elektriske, selvkjørende containerskip – som nå skal bygges av Yara i samarbeid med Kongsberg Maritime – ble under konferansen vist som et eksempel på den raske utviklingen som skjer innenfor autonomi eller selvgående teknologi, og Norges ledende rolle innenfor denne utviklingen. Pioneerskipet «Yara Birkeland» planlegger sin første seilas allerede i 2018. Yaras nye fartøy vil redusere NOx- og CO2-utslipp og samtidig forbedre veisikkerheten ved å fjerne opp mot 40.000 lastebilfrakter i året fra veiene i befolkede og urbane strøk.

Les også: Norge først ute med verdens første selvgående skip

– Det er skrevet over 130 000 artikler om prosjektet i verdensdekkende media. Det betyr at rundt 15 prosent av verdensbefolkningen er blitt eksponert for informasjon om prosjektet. Mange følger det som skjer i Norge med stor interesse, fortalte prosjektleder Peter Due i Kongsberg Maritime.

Stor aktivitet i norske miljøer

Den nye internasjonale standarden for toveis-kommunikasjon til havs, VDES (VHS Data Exchange System) har vært et gjenganger-tema under konferansens fire år lange løp. I sommer ble det skutt opp en norsk satellitt, Norsat-2, som for første gang skal teste ut VDES for norsk myndighetsbruk, sjøsikkerhet og effektivitet. VDES skal tilrettelegge for sømløs informasjonsoverføring mellom skip og land.

Les også: Nye AIS-satellitter skutt opp

– VDES er under utvikling og vil bli avtakeren til AIS som kommunikasjonssystem. Det skal testes ut på satellitt og settes i drift i januar 2020, fortalte Cato Eliassen i Kongsberg Seatex.

Kystverket presenterte sine erfaringer med uttesting av automatisk skipsrapportering i 2016 og 2017, som er gjennomført i Norge og Singapore. På bakgrunn av eksisterende AIS teknologi er det utviklet en tjeneste for automatisk utveksling av blant annet ruteinformasjon mellom skip og landbaserte myndigheter.

– Testene vi utførte i Singapore viste at løsningen fungerte i over 80 prosent av tilfellene. Teknologien er fremdeles umoden. Men selv om det gjenstår en del tekniske og operasjonelle utbedringer som krever flere tester og forsøk, gir testene vi har gjennomført oss en bekreftelse på at automatisk skipsrapportering er en del av fremtiden, sa sjefingeniør Jarle Hauge i Kystverket.

Ser en holdningsendring

John Erik Hagen, regiondirektør i Kystverket Vest og programleder for Innovasjonskonferansen, delte siste nytt fra e-navigasjonsarbeidet som pågår i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

– Vi ser nå et hamskifte i IMOs e-navigasjonsarbeid, forteller Hagen, som i perioden 2009-2014 ledet utviklingen av IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon. – Tidligere har det vært mye fokus på skip, men nå har IMO begynt å se ting i helhet – at skipet også er en del av et landbasert logistikkmønster. Dette er en etterlengtet holdningsendring som er viktig i den videre utviklingen av e-navigasjon.

Hagen nevnte at IMO nå planlegger en revisjon av den strategiske implementeringsplanen for e-navigasjon som i 2014 ble vedtatt i IMO. Planen legger opp til at fem definerte e-navigasjonsløsninger skal innføres globalt i perioden 2016 til 2019.

Aktive myndigheter

Under konferansen påpekte flere foredragsholdere viktigheten av en aktiv myndighetsrolle for å legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon. I sitt foredrag var kystdirektør Kirsti Slotsvik tydelig på Kystverkets satsing om samarbeid med maritim industri, og viste til prosjektet OpenBridge som et godt eksempel på den gode norske samarbeidsmodellen. I prosjektet deltar Kystverket og Sjøfartsdirektoratet sammen med 14 andre aktører fra maritim industri og forskningsmiljøer. I prosjektet utvikles det et åpent rammeverk som skal gjøre det mulig å integrere helhetlige og brukervennlige brosystemer.

– Kystverket ønsker å samarbeide med og fremme norsk maritim industri. Vi kan få til mer sammen enn alene, og i OpenBridge-prosjektet har konkurrenter satt seg ned sammen for å lage et godt grunnlag for videre utvikling. Sammen kan vi bidra til stor verdiskaping for Norge, sa Slotsvik under konferansen.

Også Sjøfartsdirektoratet har dette som en av sine satsinger. – Vi skal bidra til å gjøre norsk innovasjon til internasjonal standard og oppfordre til nytenking og innovasjon, sa Sjøfartsdirektoratets Svein David Medhaug.

Under temabolken «Utvikling av digitale tjenester og produkter» presenterte Kartverket sitt arbeid med digitalisering av Den norske los, som skal gjøres tilgjengelig via GeoNorge.

– Vi vil få hyppigere oppdateringer, det vil være gratis, og det vil komme nye funksjoner som gjør det mulig å lage og lagre ruter, søke og gi tilbakemeldinger. Vi vil få et oppslagsverk som vil kunne brukes offline og være tilgjengelig på engelsk, fortalte Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon.

Last ned presentasjoner fra konferansen her

Fakta

Innovasjonskonferansen e-nav.no:

  • ble for første gang etablert i 2013 som nasjonal møtearena for e-navigasjon.
  • er en nasjonal arena om smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart.
  • skaper en felles plattform for samarbeid og utveksling av ideer for aktører fra maritimt næringsliv, forskning og utviklingsmiljøer og myndigheter.
  • bidrar til å posisjonere norske maritime klynger i den globale utviklingen av e-navigasjon. 
  • har som målsetting å formidle e-navigasjon som plattform for innovasjon og utforske de mulighetene digitalisering gir for økt sikkerhet, effektivitet, forretningsutvikling og verdiskaping.
  • arrangeres av Kystverket, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, ITS Norge
  • partnere i konferansen er Kongsberg, Navtor, Ulstein, Jeppesen, BarentsWatch, DNV-GL, Norges rederiforbund, Kartverket, Vard, Norsk sjøoffisersforbund, Sjøfartsdirektoratet, Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt og Norges forskningsråd.

Siste nytt