Publisert: , Oppdatert:
- Einar Bjørshol

Kystverket bidrar til ny klimagasstatistikk for kommunene

Miljødirektoratet publiserte mandag 9. april ny statistikk over klimagassutslipp i kommunene. Sammen med et nytt beregningsverktøy kan statistikken brukes i klima- og energiplanleggingen, noe som har vært sterkt etterspurt fra kommunene, ifølge Miljødirektoratet.

Kystverket bidrar med statistikk over klimagassutslipp fra skipsfarten. Statistikken tar utgangspunkt i skipsbevegelser i norske havområder. Denne informasjonen hentes fra AIS-sendere (Automatisk IdentifikasjonsSystem), som de aller fleste skip i næringstrafikk er pålagt å benytte. Deretter blir det lagt på opplysninger om det enkelte skipets egenskaper, slik at drivstofforbruk og utslipp til luft kan beregnes. Disse beregningene vises fram i kartform og i tabeller på Havbase.no.

Varmekart over skipstrafikken i 2016-2017, hvor de mørkeste fargene indikerer mest skipstrafikk og de lyseste minst trafikk.

Til Miljødirektoratets nye statistikk for klimagassutslipp i kommunene har Kystverket videreutviklet Havbase og brukt maritime kommunegrenser fra Kartverket til å dele inn fjord- og kystområdene helt ut til territorialgrensen som ytre avgrensning (12 nautiske mil).

Skjermdump fra Miljøstatus.no.

Se også:

Siste nytt