Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Stadig flere er ute i fritidsbåt – stadig flere tenker sikkerhet

Det er nå over 900 000 fritidsbåter i Norge, viser Båtlivsundersøkelsen 2018. I den komme det også frem at stadig flere bruker flytevest, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2012.

Antallet fritidsbåter i Norge har økt med 150 000 siden sist det ble levert en båtlivsundersøkelse, i 2012. Totalt finnes det i dag cirka 948 000 fritidsbåter. Den mest vanlige båttypen er fritidsbåt uten overnattingsmulighet, som utgjør mer enn 400 000 båter.

På de seks årene som er gått siden 2012 har også antallet kanoer/kajakker doblet seg. I dag er det rundt 170 000 av denne typen. Båtlivsundersøkelsen, som ble presentert i forbindelse med den nasjonale fritidsbåtkonferansen i Haugesund 19. april, forteller grovt forklart litt om hvem fritidsbåtbrukene er, og hvordan de bruker fritidsbåten. Og undersøkelsen viser at det totalt er 2,3 millioner personer som var på sjøen én eller flere ganger i løpet av båtsesongen 2017. Undersøkelsen viser også til en sesongomsetning på sju milliarder knyttet til fritidsbåt.

Vil styrke fokus på sikkerhet

Det omkommer omlag 30 person i ulykker relatert til fritidsbåt hvert år. Tallet for 2017 var 29. De siste ti årene er det omkommet 325 personer. Kun 20 av disse var kvinner, mens 305 var menn. Snittalderen på de omkomne er 51 år.

– Dette sier litt om de utfordringene vi har. Dødstallene, samt alders og kjønnsfordelingen er relativt konstant fra år til. Det gjør at vi vet litt om hvor vi bør sette inn tiltak. Og tiltak trenger vi, for når dødstallene for de fleste andre områder – som i trafikken – går ned, er det liten endring på dødsulykker i forbindelse med fritidsbåt, forteller Thor Messel i Kystverket.

Båtlivsundersøkelsen viser også at båtfolket er opptatt av sikkerhet – og at de ønsker enda høyere grad av sikkerhet. Tallene for dem som oppgir å ha båtførerbevis, eller annen dokumenterbar kompetanse, går vel og merke noe ned, mens det for flytevest er en positiv utvikling. I 2012 oppgav rundt halvparten at de hadde flytevesten på når de var ute i fritidsbåt, mens tallene i den nye undersøkelsen viser at to av tre nå bruker vest ombord     

Tilstedeværelse og holdningskampanjer

I Båtlivsundersøkelsen peker båtfolket på tiltak som de mener kan bidra til å reduserer antallet alvorlige ulykker.

– Det er interessant å se at båteierne selv peker på mer synlig politi som det viktigste forebyggende tiltaket. Her kan vi nok også føye til Kystvakta og redningsselskapet, som med tilstedeværelse med sine fartøyer vil gi de som er ute i båt en god påminnelse om fokus på sikkerhet. I tillegg mener de at holdningsskapende kampanjer og lignende vil ha en positiv effekt, forklarer Messel.     

Fart til sjøs er en stadig større utfordring, og selv om det er stor vekst av antallet kajakker og kanoer er det fortsatt motorbåtene som dominerer bildet. Og disse blir stadig større – og går fortere.

– Båtlivsundersøkelsen forteller at én av fire har motor som yter 100 hk eller mer, og at én av fem har makshastighet på 30 knop eller mer. En slik utvikling må vi ta på alvor. Dette er noe blant annet Sakkyndig råd for fritidsbåter, som ledes av Kystverket og Sjøfartsdirektoratet, vil jobbe videre med. I tillegg vil både Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Politiet se nøye innholdet i Båtlivsundersøkelsen 2018, og ta dette med oss i det videre arbeidet for å sikkerhet på sjøen, lover Thor Messel.

Han ser også frem til det arbeidet som Statens Havarikommisjon skal gjøre i 2018. I løpet av året skal de kartlegge alle fritidsbåtulykker i Norge.

– Det vil gi oss et enda bedre og mer helhetlig faktagrunnlag om fritidsbåtulykker, slik at vi kan treffe riktige tiltak, avslutter Thor Messel.

Fakta

Båtlivsundersøkelsen

Formålet med Båtlivsundersøkelsen 2018 er å fremskaffe fakta om fritidsbåtlivet, slik at interessenter kan planlegge og fatte beslutninger på et gjennomarbeidet faktagrunnlag. Undersøkelsen gir et bilde av hvordan det norske fritidsbåtlivet ser ut i dag samt hvordan det har utviklet seg siden 2012.

Undersøkelsen er gjennomført av Kongelig Norsk båtforbund (KNBF) men støtte fra flere organisasjoner og statlige etater. De som har støttet KNBF i gjennomføring av prosjektet har vært Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Telenor Radio, Norboat, Norges seilforbund, Båtens verden, Jotun, Redningsselskapet, Vestkystparken, Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk Test AS.

Sakkyndig råd for fritidsbåt

Sakkyndig råd for fritidsfartøy er et samarbeidsorgan for offentlig myndigheter med ansvar innen fritidsbåtområdet, og frivillige organisasjoner som arbeider for sikkerhet på fritidsbåter. Rådet skal bidra til å fremme sikkerhet ved bruk av fritidsfartøy, samt koordinere initiativ mellom aktørene.

Rådet gir faglige råd i saker vedrørende sjøvett og fritidsfartøy. Det skal blant annet legges vekt på:

  • Sikkerhet for liv, helse, miljø og fartøy
  • Forebyggende arbeid overfor brukere av fritidsfartøy
  • Kompetanse og sertifisering

Følgende organisasjoner og myndigheter sitter i rådet:
Sjøfartsdirektoratet
Politidirektoratet
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Kystverket
Redningsselskapet
Hovedredningssentralen
NORBOAT
Norges Seilforbund
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
Norges Padleforbund

Siste nytt