Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Høring: Ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter

Med bistand fra Norsk senter for maritim og dykkemedisin (NSMDM) har Kystverket gjennomført revisjonen av gjeldende forskrifter om syn og helsekrav. Det foreligger nå forslag til ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter. 

Los på oppdrag.
Los på oppdrag. (Illustrasjonsfoto: Kystverket)

Loser og losaspiranter er underlagt krav om å ha en gyldig helseerklæring fra sjømannslege for å kunne gjøre tjeneste som los. Gjeldende forskrift, og tilhørende helsekrav og skjemaer er utdatert. Kystverket har derfor, med bistand fra NSMDM ved Haukeland universitetssjukehus, gjennomført en revisjonen av gjeldende forskrifter om syn og helsekrav. Disse blir nå foreslått erstattet av en ny, oppdatert forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter.

På grunn av nærhet til ordningen for sjøfolk, og da især sjøfolk med brovaktfunksjon, har en ved revisjonen tatt utgangspunkt i ordningen for sjøfolk. De oppdaterte helsekravene til loser tar derfor utgangspunkt i vedlegget til helseforskrift for sjøfolk, og de krav til syn- hørsel, funksjon og medisinske tilstander som er nedfelt der. Disse er igjen basert på internasjonalt harmoniserte krav fra IMO (International Maritime Organization) og ILO (International Labour Organization).

Samtidig er det på grunn av losenes særlige arbeidsforhold behov for visse tilpasninger. Også når det gjelder prosessen med utstedelse av helseerklæring er denne langt på vei den samme som for sjøfolk, og det er også et siktemål å bruke felles skjema så langt dette lar seg gjøre. For detaljene rundet løsningene viser vi til vedlagte utkast til forskrift, vedlegg med helsekrav og høringsbrev.

Merknader til høringen sendes til Kystverket innen 27. november 2018.

Merknader kan sendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no. Vennligst merk svaret med vår referanse 2018/2443.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Henning O. Teigene på telefon 97 98 35 92 eller per e-post til henning.osnes.teigene@kystverket.no.

Relaterte dokumenter

Siste nytt