Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Johanne Moe Frøland

Arendalsuka: Ny teknologi er viktig for effektivisering av sjøfarten

Seniorrådgiver i Kystverket, Trond Langemyr, var en av foredragsholderne på presseseminaret som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen arrangerte under Arendalsuka i dag. Tema for seminaret var mellom anna digitalisering og ny teknologi innen samferdsel.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v.) og seniorrådgiver Trond Langemyr i Kystverket.

Langemyr hadde fokus på både sikkerhet og kompetanse i sitt foredrag. I følge seniorrådgiveren i Kystverket er ikke autonome skip, det vil si førerløse skip, en trussel mot konvensjonell skipsfart og gode sjøfolk.

Trond Langemyr la og vekt på at automatisering og digitaliseringen innenfor det maritime ikke er et mål i seg selv. – Det er et viktig verktøy for å nå nasjonale og internasjonale mål raskere, og forhåpentligvis også rimeligere, enn tidligere antatt. Dette gjelder både klimamål, effektiviseringsmål, transportsikkerhetsmål, godsoverføringsmål med mer, forteller Langemyr.

Norge er i dag verdensledende på området. Arbeidet med å beholde denne posisjonen innebærer et stort potensial for fremtidige arbeidsplasser og nasjonal verdiskapning. Men dette kommer ikke gratis og det er heller ikke uten en finansiell risiko.

Seniorrådgiveren i Kystverket poengterte at Kystverkets arbeid med digitalisering og bruk av ny teknologi ikke bare gjelder autonome skip og automatisering av havn.

– Gjennom SafeSeaNet pågår det et kontinuerlig arbeid med å forenkle rapporteringsregimet mellom skipsfarten og offentlige/private aktører. Gjennom arbeidet med e-navigasjon har Kystverket vært ledende i å legge til rette for digital, automatisk og sømløs utveksling av informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter, sier han.  

– Med det høye antallet fritidsbåtulykker vi dessverre har sett i år, så ser vi at det også kan være et stort potensial i å utvikle e-navigasjonstjenester for fritidsbåtflåten, mener Langemyr. Dette er noe Kystverket ikke er alene om å mene, så det er stor sannsynlighet for at vi vil se et økt fokus på dette i årene som kommer.

Samferdselsminister Solvik-Olsen understreket hvor viktig det er for han å ha dialog med de underliggende enhetene i hans departement, da disse er spydspissene ut mot aktuelle aktører og på denne måten kan vi være mer fremoverlente.

Siste nytt