Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Øvelse Nordvestlandet snart i gang

En skipskollisjon, med påfølgende oljeutslipp, nord for Runde på Sunnmøre er scenarioet for en av årets største oljevernøvelser i regi av Kystverket. Øvelsen gjennomføres tirsdag 28. og onsdag 29. august.

Det skal øves bekjemping av olje på både sjø, land og i strandsonen under øvelsen. (Illustrasjonsfoto: Kystverket)

De som deltar i øvelsen utenom Kystverkets egne folk og ressurser, er Kystvakta, Buksèr og berging, IUA Sunnmøre, Sivilforsvaret og mindre private fartøy som inngår i Kystverkets kystnære beredskap (FKB). Totalt involverer øvelsen mellom 180-200 personer og et titalls små og store fartøy.  

Miljøsårbart område

Området øvelsen foregår i er i Kystverkets Beredskapsanalyse fra 2011 fremhevet som et område med forhøyet risiko med tanke på fare for oljeutslipp og konsekvenser av et slikt utslipp. I kystområdene rundt Ålesund er det mye skipstrafikk, området er værutsatt og har flere miljøsårbare områder, blant annet naturreservatet Runde.

Viktig lokal innsats

Det vil øves på å begrense skadene fra «oljeutslippet» både på sjø, land og i strandsonen. Det lokale interkommunale utvalget mot akutt forurensning, IUA Sunnmøre vil ha en spesielt viktig rolle under øvelsen. 

Observatører fra Myanmar og Mosambik

Kystverket har lenge deltatt i NORAD-programmet "Olje for utvikling" (OFU). Gjennom OFU bidrar Kystverket med kunnskap om oppbygning og organisering av oljevernberedskap. Under øvelsen vil det derfor også 14 observatører fra Myanmar og Mosambik være til stede for å lære av landene Kystverket bistår gjennom OFU. 

Siste nytt