Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

KNM Helge Ingstad: Ingen funn av oljekomponenter i oppdrettslaks

Prøvesvar viser at matfisk fra seks undersøkte oppdrettsanlegg ikke har blitt forurenset av utslipp fra den havarerte fregatten. 

Forsker fra HI Anne Margrethe Aase lager "laksesmoothie" av fem fisk. Dette er for å homogenisere prøvene fra hvert enkelt anlegg før analysene. (Foto: Havforskningsinstituttet)

Natt til torsdag 8. november kolliderte KNM Helge Ingstad og tankskipet TS Sola ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.
Kystverket har ansvaret for den statlige oljevernaksjonen knyttet til havariet. Forsvaret har ansvaret for bergingsoperasjonen og øvrig arbeid med havaristen.

Samlet inn prøver

Havforskningsinstituttet har som en del av miljøundersøkelseneetter havariet analysert prøver fra oppdrettslaks i anlegg nært havaristen.
Fiskeridirektoratet samlet inn prøvene få dager etter ulykken. Nå er analysene ved HI ferdig.

- Ikke eksponert for forurensning

Basert på modeller av drivbaner, valgte HI ut seks oppdrettsanlegg i nærområdet. 20 fisk fra hvert anlegg ble sendt til analyse på instituttet.
De ble undersøkt for 49 2-6 rings PAH-forbindelser, som er ulike markører for oljeforurensning.

– Vi skulle undersøke om laksen ble forurenset av oljeutslipp fra det havarerte fartøyet, forteller Jarle Klungsøyr, forskningssjef for miljøkjemi ved HI. Prøvesvarene viser at 99 prosent av verdiene kan regnes som bakgrunnsverdier. Det vil si at enten er ikke stoffene påvist i det hele tatt, eller påvist i svært små mengder; under ett mikrogram per kilo fiskefilet. 

Havforskningsinstituttet følger utviklingen i den statlige oljevernaksjonen ledet av Kystverket. Dersom det skjer nye utslipp, vurderes det fortløpende å ta nye prøver både av oppdrett- og vill- fisk samt skalldyr i området rundt Hjeltefjorden.

Siste nytt