Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Vil bruke bakterier til å bryte ned oljeforurensning

I naturen finnes det en rekke bakterier som har tilpasset seg å spise ulike typer og deler av stoffene som oljer og gasser er bygd opp av. Kystverket ønsker nå å gjennomføre praktiske studier for å finne ut hvordan man kan benytte disse bakteriene til å bryte ned oljeforurensning i områder med spesielt sårbart miljø.

Kystverket planlegger nå feltstudier der bakterier tas i bruk for å bryte ned oljeforurensning i kalde og isfylte områder. Dette bildet viser et strandområde som ble forurenset av utslippet til Godafoss i 2011. (Foto: Kystverket)

 I verdens havområder finnes det mange naturlige lekkasjer av gass og olje. Der har det gjennom millioner av år utviklet seg ulike bakteriesamfunn som henter næring ved å bryte ned disse hydrokarbonene. Disse bakteriene har blitt påvist å eksistere fra pol til pol, og er ansett for å være tilstedeværende over alt i det marine miljø.

Ny rapport 

I en ny rapport SINTEF har utarbeidet på oppdrag fra Kystverket vises det blant annet til at oljenedbrytende bakterier hadde stor effekt på nedbrytingen av oljeutslippet etter «Deepwater Horizon»-ulykken.

-          Kystverket ønsker å jobbe videre med å utvikle metoder der vi tar i bruk disse «oljespisende» bakteriene i opprydding etter oljeutslipp, sier seniorrådgiver Rune Bergstrøm i Kystverket.

Les SINTEF-rapporten: Biodegradation of spilled fuel oils in Norwegian Marine Environments_final.pdf

Planlegger feltstudier

Kystverket arbeider spesielt med å øke kompetansen om håndtering av oljeutslipp i kulde og is. Områder som tidligere var dekket med is store deler av året, er nå tilgjengelig for skipsfart, turisme, borevirksomhet og utforskning. Denne økningen i aktivitet øker også risikoen for ulykker og oljeutslipp. Kystverket ønsker nå å gjennomføre laboratorieforsøk og så feltstudier der bakterier tas i bruk for å bryte ned oljeforurensning i kalde og isfylte områder.

-          Det vil være en stor fordel om man i sårbare miljøer som Arktis, kan føre naturen tilbake til sitt utgangspunkt ved hjelp av naturlige forekommende bakterier, i stedet for mer «invaderende» metoder, sier Bergstrøm.

Figuren viser hvordan olje brytes ned i isfylt og åpen sjø.

 

 

 

Siste nytt