Publisert: , Oppdatert:

Haugesundkonferansen feirer 25 års jubileum

6. og 7. februar setter Haugesundkonferansen nok en gang søkelyset på tidsaktuelle temaer innen maritim sektor. I anledning sitt 25-års jubileum byr konferansen på et bredt spekter av høyt profilerte foredragsholdere som gir siste nytt innenfor sitt felt.

Styreleder for konferansen og avdelingssjef i Kystverket, Jon Leon Ervik, forteller at det under årets konferanse blir spesiell fokus på den globale sikkerhetspolitiske situasjonen næringen står overfor i tiden fremover.

‒ Vi har invitert flere spennende foredragsholdere med spesiell innsikt i den globale sikkerhetspolitiske situasjonen. De vil blant annet presentere utviklingstrekk for hva vi kan forvente oss fremover, da spesielt sett i sammenheng med internasjonale maritime aktiviteter.

Viseadmiral og Norges øverste militære representant i NATO, Ketil Olsen, kommer med sitt syn om de frie farledene på verdenshavene er truet med økte kinesiske ambisjoner blant annet i Sør-Kina havet og Indiahavet. I sitt foredrag vil Olsen omtale byggingen av kunstige øyer og en ny marinebase i Djibouti, Trumps signaler om å sette amerikanske interesser først, økt amerikansk proteksjonisme og forventninger til andre NATO-land.

Også Thomas Wedervang, leder av Forsvarsmateriell sjø, kommer til Haugesundkonferansen for å klargjøre hvordan Sjøforsvaret skal bidra i den maritime klyngeutviklingen.

‒ Det skjer for tiden en rivende utvikling i det norske forsvaret, både på land og til sjøs. Mye av Forsvarets planlagte investeringer kan gi betydelige muligheter for norsk maritim industri og verdiskapning, påpeker Ervik.

I tillegg vil det under konferansen bli fokusert på verdiskapning for norske leverandører og rederier, nye markeder og innovasjon. På Haugesundkonferansen møtes en unik bredde i maritim næring. Deling av kunnskap om disse temaene og gode diskusjoner kan bidra til nye muligheter innen maritime virksomheter.

En viktig arena for kunnskapsdeling

I temabolken “Norge på havet”, som åpnes av næringsminister Monica Mæland, vil hun svare ut spørsmålet om havromspolitikken til regjeringen er godt nok samordnet. Dette på bakgrunn av regjeringens havromsstrategi som ble lansert i 2017.

I tillegg stiller den verdensomspennende teknologibedriften Wärtsilä med lederen for digitale marine løsninger globalt, Andrea Morgante, som skal gi et innblikk i selskapets seks visjoner for fremtidens skipsfart.

Andre foredragsholdere er blant annet kystdirektør Kirsti L. Slotsvik som skal gi et innblikk i Norge som kystnasjon, og Helge Orten, leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, som gir en innledning til Havne- og farvannspolitikk.

‒ Ettersom Haugesundkonferansen feirer 25 år i år, håper vi at mange nye og tidligere deltagere får anledning til å marker jubileet sammen med oss, sier Jon Leon Ervik.

Se program og påmelding.

Les mer om foredragsholdere.

Fakta

Haugesundkonferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling samt sjøsikkerhet og beredskap.

www.haugesundkonferansen.no

Siste nytt