Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Økokrim overtar Harrier-etterforskning

Økokrim har overtatt etterforskningen av fartøyet «Harrier», tidligere «Tide Carrier». Bakgrunnen er sakens omfang og kompleksitet.

 

"Harrier", tidligere "Tide Carrier", fotografert av Kystverkets overvåkningsfly. (Foto: Kystverket)

Både Kystverket og Miljødirektoratet har anmeldt forhold knyttet til skipet. Kystverket har anmeldt eier, managementselskap og skipsfører av fartøyet for ikke å ha iverksatt nødvendige tiltak for å hindre  fare for akutt forurensning i forbindelse med at fartøyet kom i drift utenfor Jæren 22. februar 2017. Miljødirektoratet har anmeldt eier og tidligere eier av fartøyet for forsøk på ulovlig eksport av avfall. 

Positivt

-          Det er positivt at Økokrim med sin spisskompetanse på miljøkriminalitet nå overtar saken.  Slike typer saker er ofte alvorlige og komplekse, og i dette tilfellet var potensialet for forurensning i et sårbart område stort, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik. 

I fjor vinter var lasteskipet Harrier på vei ut av Norge før det fikk motorstopp utenfor Jæren.  Da fartøyet kom i drift 22. februar 2017  iverksatte Kystverket en statlig aksjon mot akutt forurensning basert på fare for akutt forurensning. Fartøyet hadde en større mengde forurensende stoffer om bord, og representerte en stor fare for miljøet.  Rederiet og fartøyet iverksatte etter Kystverkets oppfatning ikke tilstrekkelige tiltak for å forhindre at situasjonen utviklet seg til en faresituasjon, eller at faresituasjonen forverret eller materialiserte seg.  Miljødirektoratet har senere pålagt fartøyet å bli i Norge etter mistanke om at lasteskipet var på vei til ulovlig opphugging med større mengder oljeholdig avfall om bord.

 Les også: http://kystverket.no/Nyheter/2017/juni/anmelder-tide-carrier-for-brudd-pa-forurensningsloven/

 

 

 

Siste nytt