Publisert: , Oppdatert:
- Jeanette Hauge Assev-Lindin

Forslag til ny forordning om European Maritime Single Window (EMSW)

EU-kommisjonen har foreslått en ny forordning om etablering av et European Maritime Single Window som skal erstatte rapporteringsdirektiv 2010/65. Forslaget vil få konsekvenser for meldingssystemet SafeSeaNet Norway og for brukerne av dagens løsning.

Forslaget til ny forordning forslår at det etableres et European Maritime Single Window som alle medlemsland forpliktes til å bruke. EMSW skal bestå av et nettverk av Nasjonale Single Window (NSW) som består av et europeisk harmonisert brukergrensesnitt på EU-nivå gjennom bruk av en felles programpakke og i tillegg en nasjonalt tilpasset grensesnittfunksjon mot de nasjonale myndigheter og havner som mottar data fra systemet.

Forordningen gir kommisjonen hjemmel til å lage detaljert regelverk for å definere datasett og dataformat som skal brukes. Forslaget innebærer også at nasjonale meldeplikter skal innarbeides i EMSW gjennom at medlemsstaten søker kommisjonen om å få disse inkludert i datasettet. Prinsippet om at det kun skal rapporteres en gang per anløp til havn videreføres.

Peker på behov for endring

Forslaget er en konsekvens av den revisjonen som kommisjonen har gjennomført når det gjelder regelverket om sikkerhet og effektivitet i maritim transport, herunder direktiv 2010/65 om rapporteringsformaliteter. 

Revisjonen konkluderer at nåværende regelverk ikke har virket etter sin hensikt, herunder har flere medlemsland hatt problemer med å innføre et nasjonalt Single Window og man ser ikke at man har oppnådd den forenkling som man har ønsket.

Ønsker innspill fra brukere

Kystverket ønsker innspill fra brukerne av dagens SSNN for det videre arbeidet med forslaget. Vi har derfor sendt forslaget på høring med frist for kommentarer innen 22. august 2018.

Kystverket vil i tillegg invitere til et møte om forslaget. På møtet vil Kystverket presentere forslaget og videre arbeide med dette. Det vil bli mulighet for å gi sine kommentarer til forslaget i møtet.

Møtet avholdes fredag 17. august 2018 på Gardermoen. Påmeldinggjøres innen 1. august til Bjørnar Kleppe.

Last ned høringsbrev

EU-kommisjonens forslag til forordning

Annex
Impact Assessment
Executive Summary to the Impact Assessment

Siste nytt