Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Kystvakten får operativt ansvar for statlig slepeberedskap fra 2020.

- Kystverket er svært positiv til at Kystvakten nå overtar den operative ivaretakelsen av statlig slepeberedskap, sier Kystdirektør Per Jan Osdal.

KV Bergen er et av kystvaktfartøyene som vil inngå i den statlige slepeberedskapen. (Foto: Kystverket)

Kystverket har tatt initiativ til og vært en pådriver for å komme i mål med denne løsningen. Etaten vil fortsatt være ansvarlig myndighet for ordningen og den skal fortsatt ledes fra Vardø Sjøtrafikksentral. Det er det operative ansvaret som skal ivaretas av Kystvakten. 

- Noe av det viktigste for Kystverket er at den nye ordningen sikrer en langsiktig modell for ivaretakelse av statlig slepeberedskap, sier Osdal.

To nye fartøy

Løsningen krever innleie av to ekstra fartøy som fra 2020 bemannes med kystvaktpersonell. Fartøyene vil inngå som en del av Kystvaktens struktur. Den stående statlige slepeberedskapen vil bestå av: KV Harstad, de tre fartøyene i Barentshav-klassen og to tilførte KV-fartøy. Dette betyr at slepeberedskapen vil bestå av seks fartøy, istedenfor dagens fire fartøy.  Den nye ordningen vil innfases allerede fra 2019. 

- Et annet viktig moment for Kystverket er at de to nye fartøyene som Kystvakten får tilført, også vil bli utrustet med oljevernutstyr, understreker Kystdirektøren. 

 

 

Fakta

Statlig slepeberedskap:

- Statlig slepeberedskap ble etablert i 2003 som et samarbeid mellom Kystverket og Forsvaret (Kystvakten).

- Fra 2010 overtok Kystverket drift og operasjon av slepeberedskapen. Per i dag er det 4 fartøyer som inngår i beredskapen:

  • 2 fartøy i nord (Røst – russergrensen)
  • 1 fartøy på Vestlandet (Kristiansund til Fedje)
  • 1 fartøy på Sørlandet (Egersund til svenskegrensen)

- Operativ kontroll av slepefartøyene ivaretas av Vardø sjøtrafikksentral – fartøyene mobiliseres ved behov

Siste nytt