Publisert: , Oppdatert:
- Øyvind Mørkeset Sandbakk

Status 2018

Kystverket utgir i disse dager en ny utgave i serien av artikkelsamlinger kalt "Status". Artiklene sammenfatter noen interessante rapporter og presenterer oppdaterte tall knyttet til godstransport til sjøs. Temaene for årets utgave er Skipstrafikk, Gods fra vei til sjø og Aktører. 

Som tidligere er artiklene skrevet av både ansatte i Kystverket og eksterne. Vi vil rette en stor takk til alle bidragsytere!

Status 2018 er tilgjengelig her.

Siste nytt