Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Norge gjenvalgt i IALA Council

Norge er gjenvalgt i IALA Council for en periode på fire år. I denne perioden ønsker IALA å gjennomføre endring i status til en mellomstatlig organisasjon, såkalt IGO. Norge og Kystverket har med dette en mulighet til å følge med på og påvirke dette arbeidet best mulig.

Nytt IALA council. Kystverkets sjøsikkerhetsdirektør, Arve Dimmen tredje fra høyre på andre rad.

Kystverket v/sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen er gjenvalgt i IALA Council.

Norge er gjenvalgt i IALA Council for en periode på fire år. I denne perioden ønsker IALA å gjennomføre endring i status til en mellomstatlig organisasjon, såkalt IGO. Norge har med dette en mulighet til å følge med på og påvirke dette arbeidet best mulig.

 IALA Council består av 24 land, og velges av generalforsamlingen som avholdes hvert fjerde år. Generalforsamlingen ble i år avholdt i Incheon, Sør-Korea. Tre nye land kom inn i Council; Canada, Singapore og Marokko, mens tre land mistet sine plasser: Portugal, Irland og Senegal. 

Fakta

Fakta om IALA
International Association of Lighthouse Authorities) en internasjonal, ikke-statlig, teknisk organisasjon som arbeider for å harmonisere maritime tjenester og maritim infrastruktur og utvikle internasjonale retningslinjer og standarder. Organisasjonen gir ansvarlige myndigheter, produsenter og konsulenter innen maritime tjenester og infrastruktur mulighet til å utveksle erfaringer og resultat innen sine fagområder. IALA har sitt sete i Paris, Frankrike.

Siste nytt