Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

– Et samarbeid om sikkerhet som vi ønsker å videreføre

– Erfaringene vi har gjort oss er veldig gode. Vi håper derfor at det samarbeidet mellom relevante organisasjoner og etater om sikker ferdsel til sjøs fortsetter, sier Thor Messel i Kystverket, etter at Sjøfartsdirektoratet, politiet, Kartverket, Redningsselskapet og Norsk Test as hadde felles stand under Norges største fritidsbåtmesse, Sjøen for alle.

Samarbeidet er i seg selv ikke nytt, for alle jobber mot det samme målet til daglig: trygg og sikker ferdsel til sjøs for alle som ferdes i fritidsbåt. I det ligger også fellesmøter, samkjørte satsinger og synlighet. Men det er første gang at alle har gått sammen om en felles stand.    

– Dette er noe vi har ønsket og snakket om lenge, så vi er veldig glade for at vi endelig fikk det til, sier Thor Messel.

13 000 besøkte Sikkerhetstorget!

Standene hadde fått navnet Sikkerhetstorget. Der var fokus rettet mot alle områder ved trygg og sikker ferdsel til sjøs. I tillegg til tradisjonelt opplysningsarbeid – som for Kystverkets del dreide seg om riktig fart til sjøs, bølge- og strømvarsel, automatisk identifikasjonssystem for båter (AIS), karttjenesten Kystinfo og sjøveien generelt – var det aktiviteter som fjernstyrte båter i basseng, test av ferdigheter innen båtvett, demonstrasjon av viktig utstyr og trening i å finne posisjon i sjøkartet. Politiet hadde med seg sin splitter ny politibåt, som alene genererte stor trafikk til standen, mens redningsselskapet stilte med Elias-båt og RIB.

– Vi har ikke noe eksakt tall for hvor mange som var innom standen i løpet av de fem dagene. Men med tanke på at Sjøen for alle ble besøkt av over 26 000 personer i løpet av dagene, er det sikkert ikke langt fra sannheten nå vi anslår besøket på sikkerhetstorget til over 13 000 personer. For Sikkerhetstorget var nok den mest besøkte standen, forteller Messel. Som videre opplyser at de fikk mange gode samtaler med folk som var interessert i Kystverkets kartløsninger, og arbeidet som gjøres med forskrifter, merking, beredskap og lignende.

Under messa ble også Årets båtkommune utropt. Denne hederen ble i år tildelt Arendal kommune.

Alles ansvar

Sjøen for alle er Norges størst messe for fritidsbåtentusiaster, og markerer på mange måter hvert år starten på båtsesongen. Det er derfor en god arena å møte den store gruppen av personer som ferdes på sjøen i fritidsbåt. Kystverket, sammen med de samarbeidende aktørene, har derfor tradisjon for å være til stede på messen. Som de har på de store messene ellers i landet.

– Å få folk til å tenke sikkerhet er svært viktig. Når vi ser oss rundt på messa, med alle de båtene og motorene som er utstilt, er det ikke vanskelig å se hvilke krefter som kan være i sving på sjøen. Det er alles ansvar å tenke sikkerhet – både for seg selv, de som er om bord og for andre som er på og ved sjøen. Derfor synes vi det er veldig greit å være til stede for å formidle disse budskapene på et sted som dette. Mange tok seg tid til å stoppe for å ta en prat, og det var gledelig å merke seg at mange ser viktigheten av å tenke sikkerhet, smiler Messel. Som likevel påpeker at dette er en jobb som aldri vil miste aktualiteten.

– Fritidsflåten i Norge teller nå rundt 900 000 farkoster. Vel og merke inklusive vannscootere, kajakker og kanoer. Men det sier uansett litt om trafikken og aktiviteten som er langs kysten. Når vi tar med hensynet til de mange som bor og oppholder seg langs kysten, og som er i aktivitet i strandsonene, så sier det seg selv at informasjons- og holdningsskapende arbeid knyttet til ferdsel på og langs kysten vil fortsette å være viktig, understreker han.

Siste nytt