Publisert: , Oppdatert:

Mulig streik kan påvirke lostjenesten

Dersom det blir streik i privat sektor ifm lønnsoppgjøret, kan det gi konsekvenser for driften av lostjenesten fra 8. april.

Som kjent er det brudd i forhandlingene mellom NHO, LO og YS, noe som kan føre til streik i privat sektor. Partene skal møtes til mekling den 4. april og dersom det ikke blir enighet innen meklingsfristen den 7. april kl. 24.00 vil det kunne bli streik fra og med 8. april. I og med at det i år er et samordnet oppgjør vil en slik streik potensielt ramme store deler av privat sektor.

Kystverket har også fått informasjon om at det er varslet plassoppsigelse for nær samtlige losbåtførere ansatt i Buksér og Berging AS - noe som innebærer at tilbringertjenesten kan bli rammet av en eventuell streik. Hvilke konsekvenser / omfang dette vil kunne få for tilbringertjenesten vil gå frem av varsel om plassfratredelse som blir offentliggjort den 3. april (kilde NHO sine hjemmesider).

Lostjenesten vil komme med mer informasjon i saken.

Siste nytt